Przedsiębiorczość kobiet zaletą współczesnego świata

 

 

 

Kobieta jako przedsiębiorca to temat szczególnie ważny dla wszystkich pań, które osiągnęły lub zamierzają osiągnąć sukces na polu zawodowym. Jeszcze do niedawna zadaniem kobiety były głównie troska o ognisko domowe, męża i dzieci. Nawet jeśli kobieta była ambitna i zmotywowana do działania, to hamowała je presja społeczna i wymagania, które odgórnie były stawiane żonom i matkom. Z czasem kobiety zaczęły zmieniać styl życia, a co za tym idzie, decydowały się na podjęcie pracy ze względów ekonomicznych oraz, co istotne, ideologicznych.  Przedsiębiorczość kobiet we współczesnym świecie

 

Początki kobiet przedsiębiorców

Aby kobieta mogła stać się przedsiębiorcą, musiała przejść długą drogę, a co najważniejsze, społeczeństwo, rynek i samo myślenie kobiety, nastawionej głównie na dom i rodzinę, musiało ulec zmianie. W pewnym momencie kobietom przestało wystarczać zajmowanie się sprawami około domowymi, a angażując się coraz bardziej społecznie i kulturalnie, zyskiwały chęci i motywację do dalszych działań. Nie dość, że coraz częściej kobiety kontynuowały naukę, to także rozpoczęły starania o pracę na etacie, by z czasem dojść do liczących się w męskim świecie stanowisk i pozycji, a w ostateczności zacząć zajmować miejsca w zarządach wielkich spółek lub rozpoczynać własne biznesy.

 

Własny biznes jako wyznacznik przedsiębiorczej kobiety

Praca na etacie sama w sobie była i jest motorem napędowym dla kobiet chcących od życia czegoś więcej. To właśnie bycie czyimś pracownikiem mobilizuje przedsiębiorcze kobiety do zakładania własnych firm, ponieważ zauważają one własne możliwości i chcą dokonać większych zmian w życiu swoim lub też wpłynąć na sposób i postrzeganie życia przez inne kobiety. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2017 roku na potrzeby raportu „Zawód: Prezeska – Diagnoza Przedsiębiorczości Kobiet” to właśnie kobiety pracujące stanowiły większość (aż 67% ogółu badanych) wśród kobiet zakładających własny biznes.

Pozostała część to kobiety bezrobotne lub niefunkcjonujące na rynku pracy, na przykład z racji przebywania na urlopie macierzyńskim. Wspomniany raport mówi także o tym, że aż 1/3 przedsiębiorstw działających w Polsce, jest własnością kobiet.1 Według raportu PARP „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce” z 2011 roku kobiety prowadzą zazwyczaj niewielkie przedsiębiorstwa oparte w głównej mierze na pracy najemnej, choć coraz częściej zatrudniają one już pracowników. Profil działalności wybierany przez kobiety to zwykle usługi, ale też ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz usługi związane z rynkiem nieruchomości. Wszystkie te informacje są znaczące z punktu widzenia oceny kobiety, jako osoby przedsiębiorczej. Wybory kobiet są podyktowane zwłaszcza charakterem oraz temperamentem, ale istnieją cechy uniwersalne, które posiada każda kobieta przedsiębiorcza i są to głównie:

  • ambicja
  • determinacja i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • dążenie do ściśle określonego celu oraz do wyróżniania się wśród konkurencji
  • umiejętność wykorzystywania nadarzających się okazji i szans
  • kreatywne i innowacyjne myślenie
  • samodyscyplina i samokontrola oraz zaufanie we własne możliwości i umiejętności.

Określenie cech kobiety przedsiębiorczej jest stricte związane z przedsiębiorczością kobiet w ogóle. Albowiem przedsiębiorczość kobiet to w głównej mierze ich cechy charakteru i usposobienia, to one wpływają na to jakie biznesy prowadzą, jak owe firmy funkcjonują i czy mają szansę na przetrwanie, a w późniejszym etapie na sukces. To właśnie wysokie aspiracje, stanowczość czy pomysłowość znajdujące się w umysłach kobiet, stwarzają możliwości do ich przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość kobiet to wieloaspektowe zagadnienie, które urzeczywistnia wszystkie marzenia i niespełnione zamierzenia kobiet minionych epok. Chęć niezależności i kreowania współczesnego świata sprawiają, że kobiety są coraz silniejsze i odważniejsze, by dbać o własne plany i zdobywać cele.