Program Wsparcia Kariery – Outplacement – czyli pomoc w poszukiwaniu nowej pracy.

Niniejszy artykuł pragnę poświęcić ważnemu narzędziu, pomocnemu w ponownym, skutecznym odnalezieniu się na rynku pracy.

Mowa o Outplacement (projektach wsparcia zwalnianych pracowników). Jestem pewna, że spora ilość osób w dzisiejszych czasach miała z nim do czynienia w trakcie swojej drogi zawodowej.

Outplacement jest dedykowany osobom, które np. w wyniku restrukturyzacji straciły pracę, a które w trakcie okresu zatrudnienia wykazały się zaangażowaniem i lojalnością wobec swojego pracodawcy.

Projekty wsparcia zwalnianych pracowników mają na celu nauczenie objętych nim osób jak skutecznie, zazwyczaj po wielu latach pracy w jednej organizacji, powrócić na rynek pracy i stać się jego aktywnym graczem.

Jeśli pracodawca, z którym właśnie kończy się współpraca proponuje możliwość udziału w takim projekcie, warto z tej propozycji skorzystać.

Korzyści, które zwalniany pracownik może odnieść z aktywnego uczestnictwa w projekcie Outplacement, są istotne z punktu widzenia dalszej kariery, a należą do nich m.in.:

 • identyfikacja tożsamości zawodowej (dążeń i aspiracji zawodowych zwalnianej osoby),
 • pomoc trenera/coacha w określeniu kierunków dalszego rozwoju zawodowego zwalnianej osoby,
 • pomoc w przygotowaniach do uczestnictwa w rozmowach rekrutacyjnych,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • pomoc w zidentyfikowaniu pożądanych przyszłych pracodawców,
 • dostęp do pojawiających się nowych ofert pracy, etc..

W praktyce, w prowadzonej przeze mnie firmie KNAP Consultants www.knap.biz.pl , wykorzystując narzędzia coaching’owe certyfikowany trener biznesu / coach ICC pracuje z uczestnikiem/uczestniczką nad ich celami, motywacją i wartościami, przygotowując ich do działania, także od strony emocjonalnej.

W trakcie sesji PWK (Program wsparcia kariery/Outplacement) w KNAP Consultants, pracujemy z uczestnikiem/uczestniczką również nad kwestiami PRowymi; m.in. indywidualną strategią i sposobem komunikacji, wizerunkiem własnym (o który dba stylista) oraz wizerunkiem medialnym (np. w mediach społecznościowych).

Wspieramy także uczestników od strony narzędziowej; zapewniając im dostęp do tzw. gorącej linii telefonicznej, pomagając w dotarciu do osób odpowiadających za politykę zatrudnienia w wybranych firmach, tworząc indywidualne wzory dokumentów aplikacyjnych.

To bardzo złożony i wielowątkowy proces – w tym jego siła.

Trzeba zrozumieć, że celem projektów wsparcia kariery nie jest znalezienie uczestnikowi projektu pracy – bo to zależy tylko od uczestnika!
Jednak wszystkie aktywności podejmowane przez prowadzonego Outplacement eksperta mają na celu właściwe przygotowanie uczestnika do odnalezienia własnej drogi zawodowej oraz przejścia z sukcesem procesu rekrutacyjnego.

Outplacementu nie można się bać! Wszelkie informacje, których uczestnik udzieli trenerowi/coachowi zostają między nimi.

Scenariusz projektu, bazując na przykładzie prowadzonej przez moją firmę metody, wygląda następująco:

 • etap I PWK (diagnostyczny) to rozmowa kwalifikacyjna eksperta z uczestnikiem/uczestniczką poszerzona o testy psychometryczne. Analiza uzyskanych na tym etapie informacji umożliwia indywidualne ustalenie obszarów wymagających doskonalenia oraz zagadnień związanych z technikami i metodami poszukiwania pracy, wymagających omówienia.
 • Etap II PWK (warsztatowo/coachingowy) to intensywne spotkanie z udziałem certyfikowanego coacha, mające na celu wspólną analizę wyników wcześniejszych testów, sformułowanie wniosków i wyznaczenie dróg dalszego rozwoju zawodowego i osobowościowego.
  Częścią zasadniczą jest zindywidualizowane szkolenie z zakresu autoprezentacji z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych, które ma na celu m.in. : naukę radzenia sobie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, oraz rozpoznanie i dopracowanie własnego stylu komunikacji w tym umiejętności wywierania wpływu i asertywności.
 • Etap III PWK (szkoleniowy) to spotkanie z ekspertem rynku pracy, wypełnione szkoleniami z zakresu technik poszukiwania pracy i prawidłowego przygotowania dokumentów.

Efektywny program wsparcia kariery nie kończy się na powyższych etapach. Powinien trwać dłużej i być uzupełniony m.in. o możliwość konsultacji telefonicznych z ekspertem w tematach rekrutacyjnych, przesyłanie uczestnikom ofert z rynku pracy, a także o konsultacje wizerunkowe z profesjonalnym stylistą.

Outplacement to ważny projekt i jeśli jest dobrze przeprowadzony, jak również jeśli sam uczestnik/uczestniczka aktywnie podejdzie do tematu poszukiwania nowej pracy, jest szansa, że w niedługim czasie taką pracę znajdzie (zakładając również sprzyjające warunki na rynku pracy).

Podsumowując; W sytuacji zwolnienia/likwidacji stanowiska Outplacement stanowi istotne wsparcie, które pozwoli uczestnikowi myśleć do przodu, skupić się na celu jakim jest znalezienie nowej pracy, właściwie przygotować się do rozmów rekrutacyjnych i dobrze przygotować CV, a także list motywacyjny.

Przed przystąpieniem do tego typu procesu zalecam spotkanie uczestnika z trenerem/trenerami prowadzącymi projekt. Warto jest poprosić o jego/ich resume i referencje.

Należy pamiętać, że utrata pracy, mimo, że jest trudnym momentem w życiu, może być również szansą na odnalezienie nowej, satysfakcjonującej drogi życiowej lub zawodowej! Wszystko zależy od tego na ile świadomie i jak szybko uczestnik zaangażuje się w samodzielne poszukiwanie nowego wyzwania, a w tym z pewnością pomoże mu profesjonalnie przeprowadzony projekt Outplacement/ Projekt Wsparcia Kariery.

O autorze - Monika Knap

Od 16 lat Współwłaścicielka i Prezes Zarządu firmy doradztwa personalnego KNAP Consultants, zdobywcy Medalu Europejskiego za Najwyższą Jakość Usług oraz Dyplomu za wkład w rozwój polskiej gospodarki rynkowej, przyznane przez Business Center Club, Komitet Integracji Europejskiej oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Od 5 lat Inicjatorka i Prezes Zarządu Fundacji Business Boutique, której celem jest budowanie sieci biznesowych kontaktów, wsparcie i rozwój kobiecych karier, a także promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet.

Autorka motywującego cyklu spotkań pt. „Monika Knap – w drodze na spotkanie z samą sobą, szczęściem i spełnieniem” oraz „Przedsiębiorczość jest kobieca”, podczas których opowiada o swojej drodze do harmonii i sukcesu.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja: Zarządzanie potencjałem społecznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z największymi
międzynarodowymi korporacjami w zakresie projektów rekrutacyjnych, Outplacement Assessment/Development Centre. Certyfikowany Konsultant Insights Discovery.

Członkini International Search Partners Association (ISPA) – międzynarodowego klubu właścicieli firm HR. Była Ekspertem Business Center Club ds. rynku pracy i polityki zatrudnienia.

Jej artykuły i komentarze związane z tematyką HR publikowane były w magazynach: „Twój Styl”, „Coaching”, „Personel & Zarządzanie”, „Cosmopolitan”, a dokonania biznesowe i społeczne opisane w Magazynie „La VIE”.

Czas wolny uwielbia spędzać ze swoimi dziećmi rozwijając wspólnie muzyczne pasje. Źródłem pozytywnej energii są dla niej również rozmowy z inspirującymi ludźmi, możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem, sztuka oraz zajęcia fit bike & yogi.