Business Boutique

NASZE PUBLIKACJE - Rozwój osobisty

Rola dyrektora HR bardzo się w ostatnich czasach zmieniła i stała się jedną z najbardziej strategicznych w zespołach zarządczych firm. Powodów na pewno jest wiele, ale jednym z nich jest niewątpliwie coraz więcej wyzwań stojących wokół pozyskiwania i utrzymania najlepszych pracowników oraz budowania ich zaangażowania w organizacji.

Dzisiejszy dyrektor HR musi być osobą interdyscyplinarną, będącą w stanie nadążyć za zmianami biznesowymi, które mają miejsce w firmach. Często oczekuje się od osób zarządzających HR nie tylko umiejętności związanych czysto z funkcją personalną, ale wymaga się również wiedzy marketingowej z wykorzystaniem coraz bardziej popularnych mediów społecznościowych.

Nikogo już nie dziwi, że projekty HR skierowane do pracowników firmy są de facto kampaniami marketingowymi zachęcającymi pracowników – jak konsumentów na rynku – do wzięcia w nich udziału. W ten sposób firmy budują zaangażowanie swoich pracowników, które w ostatnim czasie jest niesłychanie istotne.

We współczesnym świecie biznesowym nie ma już możliwości odizolowania działki HR od reszty biznesu. Dyrektorzy HR coraz częściej biorą udział w dyskusjach dotyczących kierunków strategicznych firmy i muszą umieć dostosowywać strategię personalną do całości, angażując też kadrę zarządzającą do aktywnego włączania się w projekty HR‑owe. Pracownicy chcą widzieć zarządy w działaniu i aktywnym wspieraniu projektów HR‑owych, takich jak employer branding, wolontariat, promowanie zdrowego stylu życia, akcje sportowe i inne. Takie działania budują aktywne zaangażowanie całych zespołów, ale to na dyrektorach HR spoczywa odpowiedzialność za ich wdrażanie w organizacji.

Dyrektor HR musi mieć doskonałą orientację w nowoczesnych rozwiązaniach i śledzić trendy HR‑owe, aby niejako wyprzedzać liderów biznesowych w swoich organizacjach. Na tym polega partnerstwo HR z biznesem, czyli coraz popularniejszy model współpracy w organizacjach.

Dyrektor HR jest partnerem mającym taki sam głos w dyskusjach jak inni liderzy i jego rola już dawno przestała być tylko egzekucyjna.

Wiele firm chce mieć status employer of the choice i wyróżniać się na rynku pod względem polityki personalnej i budowania zaangażowania swoich pracowników. Coraz częściej to kandydaci w procesach rekrutacyjnych zadają pytania firmom o kulturę organizacyjną, wartości, jakimi dana organizacja się kieruje, i niejednokrotnie takie elementy decydują o decyzji dołączenia do danej organizacji.

Dużym wyzwaniem jest także zarządzanie pokoleniami w jednej firmie i znalezienie odpowiednich kanałów komunikacyjnych, które pozwolą na wykorzystywanie potencjału każdej osoby – bez względu na jej wiek i doświadczenia.

Dlatego współczesny dyrektor HR to nie tylko osoba obdarzona dużymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zdolnością do budowania relacji, ale też strateg, marketingowiec i człowiek „od zadań specjalnych” potrafiący podpowiedzieć rozwiązanie, które najlepiej wpłynie na rezultat biznesowy, i umiejący skutecznie je wdrożyć w organizacji.(…)”

Źródło : Harvard Business Review