Business Boutique

RADA PROGRAMOWA

REGULACJE RADY PROGRAMOWEJ

 • jest organem opiniodawczo–doradczo-egzekucyjnym Fundacji,
 • posiedzenia RP odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
 • rekomendacje i sprawozdania RP mogą być sporządzane na jej posiedzeniach lub w formie obiegowej, drogą elektroniczną,
 • składa się z 2 do 5 osób (w zależności od potrzeb organizacyjnych),
 • Członkowie RP powoływani są na okres 6 miesięcy,
 • Członkowie RP mogą być powoływani na więcej niż 1 kadencję z rzędu,
 • Członkami RP mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundacje rzeczowo lub merytorycznie.

ZADANIA RADY PROGRAMOWEJ

 • przedstawianie opinii/rekomendacji odnośnie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
 • przedstawianie projektów nowych inicjatyw, w które Fundacja mogłaby się zaangażować oraz potencjalnych kierunków dalszego rozwoju,
 • koordynowanie projektów rozwojowych i nowych inicjatyw podejmowanych przez Fundację,
 • wskazywanie kandydatów do nadania odznak, medali i nagród,
 • wyrażanie opinii w sprawie przyjęcia „Członków Fundacji” lub „Dobroczyńców Fundacji”,
 • podejmowanie innych działań, mających na celu promocję i rozwój działalności Fundacji.

Monika Knap

Prezes Zarządu Fundacji Business Boutique, Prezes firmy doradztwa personalnego KNAP Consultants Sp. z o.o..

Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Business Boutique

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja: Zarządzanie potencjałem społecznym.
Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z największymi międzynarodowymi korporacjami w zakresie: Rekrutacji, Outplacement oraz Assessment/Development Centre.
Certyfikowany Konsultant Insights Discovery. Była Ekspertem Business Center Club ds. rynku pracy i polityki zatrudnienia. Członkini International Search Partners Association oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Współpracowała z Agatą Młynarską i Agatą Jakóbczak pisząc cyklicznie artykuły o tematyce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi, opublikowane na ich portalu.
Mentorka Global Mentoring Walk Poland AD 2016.

Wizjonerka, której życiową pasją jest integracja środowiska biznesowego oraz poszukiwanie inspiracji dla siebie i innych.
Prywatnie szczęśliwa żona i mama, pasjonatka muzyki i podróży do słonecznej Italii.

Marzena Budziszewska-Pettyn

Dyrektor Personalny na Europę Środkowo-Wschodnią w De Lage Landen Leasing Polska S.A.

Członkini Rady Programowej Fundacji Business Boutique

Od ponad 20 lat pracuje jako HR Business Partner w międzynarodowych organizacjach. Początkowo pełniła tę funkcję w firmie Ericsson, następnie w Microsofcie, gdzie w ostatnim czasie pracowała jako HR Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w europejskiej centrali firmy w Monachium. W 2013 roku dołączyła do zespołu De Lage Landen Leasing Polska, gdzie została dyrektorem personalnym na Europę Środkowo-Wschodnią. Odpowiedzialna jest m.in. za wdrażanie zmian organizacyjnych w ramach grupy DLL, komunikację wewnętrzną, a także za budowanie działu HR jako strategicznego partnera biznesowego w regionie.

Od lat z dużym sukcesem prowadzi projekty dotyczące zmian w organizacji, zarządzania talentami i budowania zaangażowania pracowników, a także związane z planami sukcesyjnymi. Funkcję dyrektora działu personalnego postrzega jako partnera biznesowego, który jednocześnie odpowiedzialny jest za inicjowanie zmian w organizacji. HR traktuje jako dziedzinę interdyscyplinarną, wymagającą ciągłego zdobywania wiedzy z różnych obszarów.

Jej mentorami byli i są przede wszystkim ludzie z obszaru biznesu. Z ich różnorodnych doświadczeń i odmiennego postrzegania celów biznesowych czerpie wiedzę i inspirację do dalszych działań.

Sama również jest certyfikowanym mentorem i coachem (Institute of Leadership and Management), a także wykładowcą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na uczelni SWPS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy oraz Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania.Posiada certyfikację MBTI, Thomas International PPA/JOB, Feedback 360.

Prywatnie: mężatka, mama Natalii i Marcina.

Agata Jakóbczak

Współwłaścicielka Agencji Artystycznej Face, Agentka Gwiazd

Członkini Rady Programowej Fundacji Business Boutique

Ekspertka ds. wystąpień publicznych i medialnych.  Agentka znanych dziennikarzy  – współwłaścicielka Agencji Artystycznej Face (www.agencjaface.com).

Ma dwudziestoletnie doświadczenie w mediach i reklamie, połączone z doświadczeniem dziennikarskim. Wieloletnie doświadczenie w kreowaniu wizerunków Gwiazd zaowocowało wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wystąpień publicznych i medialnych.

Prowadzi Akademię Face, organizując szkolenia medialne, prowadzone przez znanych dziennikarzy. Odpowiada za organizacyjną i merytoryczną stronę szkoleń. Prowadzi wykłady i szkolenia z wystąpień publicznych dla firm i organizacji. Ekspertka ds. wystąpień publicznych Fundacji Business Boutique.

Pasjonuje się podróżami i nauką języków obcych. „Aby móc się porozumieć wszędzie. Ze wszystkimi”.

Katarzyna Szałek-Zielińska

HR Development Manager w CEDC International.

Członkini Rady Programowej Fundacji Business Boutique

Z wykształcenia psycholog, Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium ZZL Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów. Ponad 19 lat doświadczenia zawodowego w dużych korporacjach FMCG w obszarze HR : Bonduelle, Carlsberg, Unilever oraz obecnie CEDC International.

W Unileverze początkowo pełniła funkcję Kierownika Działu Szkoleń i Rekrutacji oraz przez ostatnie 2 lata pracy HR Business Partnera dla Marketingu CEE. W CEDC International od 2 lat zarządza całym obszarem „miękkiego” HR.

Główne obszary expertyzy to rekrutacja wraz z obszarem Employeer Branding, szkolenia i rozwój organizacji, badania zaangażowania, zarządzanie talentami.

Z zamiłowania i zainteresowania psycholog wracający do korzeni – obecnie w trakcie szkolenia stopnia II Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz programu Coaching Equipped w ramach CoachWise.

Prywatnie mama 2 synów siatkarzy.