M asz aktualny kalendarz
A nalizujesz dostępność innych
E fektywnie uczestniczysz w spotkaniach
S prawnie dopasowujesz narzędzia do sprawy
T erminy dobierasz z głową
R egenerujesz siły
O taczasz innych wsparciem

ta hasłowa podpowiedź w temacie “Jak skutecznie pracować w hybrydowej rzeczywistości i świecie VUCA”, była jednym z elementów, omawianych podczas ostatniej Akademii Umiejętności Fundacji Business Boutique.

Powyższy temat zaprezentowała Renata Prys – Director, Poland People Leader, Board Member, McDonald’s Polska, Członkini i Ekspertka Fundacji Business Boutique.

Zagadnienie zarządzania zespołami rozproszonymi omawiała natomiast Justyna Szydłowska – EMEA Supply Chain Manager, AVON, Ekspertka i Członkini Fundacji Business Boutique, dzieląc się swoimi doświadczeniami z zakresu filozofii zarządzania, motywowania i angażowania zespołów zdalnych oraz narzędzi technologicznych, które w istotny sposób mogą ułatwić te procesy.

Prelegentkom i Uczestniczkom spotkania dziękujemy za wspólny czas.

Do zobaczenia, Fundacja Business Boutique