W czerwcu, Gościem Specjalnym, Akademii Umiejętności Fundacji Business Boutique, była Pani Dr Katarzyna Lubryczyńska – Cichocka – Dyrektor Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasadorka Fundacji Business Boutique.
Tematem przewodnim było przybliżenie idei Lifelong Learning.
Poniżej prezentujemy BIO naszego Gościa, dziękując za inspirujący, wspólny czas.
Zainteresowania badawcze, naszego Eksperta, dotyczą edukacji całożyciowej osób dorosłych, a także projektów edukacyjnych.
Pani Katarzyna jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki pt. Uniwersytety trzeciego wieku w Warszawie oraz publikacji w drukach zwartych i czasopismach. Uczestniczy w licznych konferencjach poświęconych edukacji dorosłych
i kształceniu ustawicznemu.
Pełniła funkcję senatora Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatorka wielu wydarzeń skierowanych do osób, chcących rozwijać swoje kompetencje miękkie i poszerzać wiedzę – m.in. wykładów otwartych, debat, czy pikników naukowych.
Z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła pedagogikę ogólną ze specjalizacjami: andragogika oraz animacja społeczno-kulturowa, a także edukację początkową z reedukacją.
Doświadczenie naukowe łączy z powodzeniem z praktyką w codziennej działalności na rzecz Wykładowców i Słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW, kierując działaniami Jednostki skupiającej ponad 90 tysięcy uczestników.