Idea “HR bez Papieru” www.hrbezpapieru.pl zakłada częściową lub całkowitą eliminację papieru w procesach HR-owych, czyli digitalizację działów HR, to rewolucja, która czeka działy HR. To transformacja cyfrowa i komunikacyjna w tych obszarach HR, w których nadal używa się tradycyjnych, papierowych form komunikacji i zawierania umów.
O szczegółach tej idei opowiadała w ramach Akademii Umiejętności, Fundacji Business Boutique, Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski, posiadająca bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
Pani Katarzyna reprezentuje klientów w procesach sądowych. Prowadziła wiele sensytywnych wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Specjalizuje się w tworzeniu szeroko pojętych polityk wynagrodzeń, zarówno w sektorze finansowym jak i w spółkach giełdowych. Doradza radom nadzorczym oraz grupom kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem wyższej kadry menadżerskiej.
Współpracuje z wieloma branżowymi stowarzyszeniami, m.in. z Izbą Domów Maklerskich, Związkiem Banków Polskich oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.
Autorka licznych publikacji i artykułów w tematyce prawa pracy, w szczególności regulacji wynagrodzeń w sektorach regulowanych. Propagatorka idei HR bez papieru i digitalizacji dokumentów w biznesie.
Natomiast o filozofii “DESIGN Thinking”, czyli myśleniu projektowym, metodzie twórczego podejścia do problemów, którą można zastosować zarówno w start-upach, jak i wielkich korporacjach, wpisująca się w agile’owe podejście do prowadzenia biznesu, opowiadała Alicja Kulawik. Dzięki tej metodzie tworzone są innowacyjne produkty i usługi. Dzięki prelekcji dowiedziałyśmy się jak wygląda sam proces, ale również zobaczyłyśmy w jaki sposób powstają urządzenia czy aplikacje, których używamy na co dzień.
Alicja Kulawik – Chief Happiness Officer, Santander Consumer Bank Nordics, Członkini & Ekspertka Fundacji Business Boutique. Poniżej przybliżamy BIO naszej Ekspertki ds. Nowych Technologii (AI).
Jej pasja do zgłębiania tajników nowych technologii sprawiła, że kilka lat temu zamieniła branżę Retail na IT. Dzięki temu poznała dynamiczne środowisko tworzenia aplikacji w start-up’owej kulturze pracy w GogoApps. Zainteresowanie nowymi technologiami przekłada się na wiedzę nie tylko dotyczącą aplikacji, ich wykorzystania, designu czy AI (ukończyła kurs Elements of AI Uniwersytetu w Helsinkach), ale również dotyczącą kultury tworzenia nowych technologii i zwinnych organizacji – stąd jej specjalizacja w dziedzinie Management 3.0, uzyskanie certyfikatu Scrum Mastera oraz ukończenie kursu Design Thinking. Doświadczona na gruncie międzynarodowym, certyfikowana trenerka, coach, facylitatorka i prelegentka, praktycznie wykorzystująca wiedzę psychologiczną w biznesie w branży IT, Retail, Banking.
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie SWPS ze specjalizacjami Psychologii Biznesu i Psychologii Społecznej.
Wierzy, że zmianom trzeba wychodzić na przeciw i patrzeć co nowego może przynieść przyszłość.
Bardzo dziękujemy Katarzynie i Alicji za inspirujące prelekcje oraz reprezentacji grona Członkiń za aktywne uczestnictwo w spotkaniu.