IV Edycja autorskiego projektu Fundacji Business Boutique “Kobiety u progu kariery zawodowej” już w październiku tego roku. Aby przypomnieć jej formułę potencjalnym uczestniczkom, Monika Knap, Prezeska Fundacja Business Boutique, w dniu 14 czerwca zainaugurowała pierwsze z cyklu spotkań z paniami-pracownikami, reprezentującymi Partnerów tego rocznej edycji. To czerwcowe spotkanie miało miejsce w Łodzi w siedzibie firmy KILOUTOU Polska. Oprócz informacji na temat samego projektu oraz dokonań Fundacji Business Boutique, Monika zaprezentowała autorską prelekcję pt.”Monika Knap – w drodze na spotkanie z samą sobą, szczęściem i spełnieniem”. Spotkanie to było świetną okazją do wymiany myśli oraz do integracji kobiecego środowiska.