W dniu 21 czerwca 2016 w Restauracji Polskiej Różana w Warszawie odbyło się przedwakacyjne spotkanie Fundacji Business Boutique.

Część oficjalna spotkania zawierała podsumowanie projektu „Kobiety u progu kariery zawodowej”, którego dokonała Monika Knap – Prezes Fundacji Business Boutique.

W dalszej części wysłuchaliśmy interesującej prelekcji na temat Programu Mentoringowego realizowanego w Grupie Sanofi, którą zaprezentowała Anna Jarzębska – Recruitment Manager, Mentoring Coordinator z Grupy Sanofi, Ekspertka ds. Mentoringu w Fundacji Business Boutique.

Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją.