26 lutego 2015r. w Hotelu Radisson Blu Centrum Warszawa, miało miejsce spotkanie inauguracyjne Fundacji Business Boutique. W spotkaniu wzięły udział menedżerki, właścicielki firm oraz reprezentantki władz uczelni wyższych. W trakcie konferencji zostały rekomendowane Panie do Rady Ekspertów i Rady Programowej. Odbył się również interesujący panel dyskusyjny ”Przedsiębiorczość kompetencją przyszłości”, przygotowany przez Panią Grażynę Rzehak (Członek Zarządu Grupy Żywiec), Panią Mariolę Raudo, (Kierownik Działu spraw korporacyjnych i Public Relations w Nestle Polska) i Panią Monikę Knap – (Prezes Zarządu KNAP Consultants).