Rok 2019 Fundacja Business Boutique rozpoczęła od spotkania roboczego, które odbyło się w dniu 16 stycznia, w Kancelarii Raczkowski Paruch, w Warszawie.

Zgromadzona na spotkaniu reprezentacja Członkiń Fundacji dyskutowała na temat inicjatyw, które chcemy wspólnie podjąć, wchodząc w 5 rok działalności.

Atmosfera tego wieczoru była niezwykle twórcza, a zaproponowane pomysły z pewnością jeszcze bardziej uatrakcyjnią dotychczasowy koncept naszej kobiecej platformy!