“NLP zajmuje się strukturą subiektywnego doświadczenia ludzkiego i bada w jaki sposób organizujemy to co widzimy, słyszymy i czujemy oraz jak filtrujemy zewnętrzny świat przez nasze zmysły. Bada również jak wyrażamy to w języku, będącym tak naprawdę obrazem działania celowego i niezamierzonego i obrazującego nasze rezultaty”.

To krótkie przybliżenie idei programowania neurolingwistycznego NLP – było wprowadzeniem do całodniowego, kameralnego warsztatu, który dla Członkiń Fundacji Business Boutique poprowadziła Dorota Bielińska – Ekspert NLP, Coach i Certyfikowany hipnoterapeuta.