Business Boutique

W tym miejscu możesz zrealizować przelew na rzecz Fundacji, m.in.:

Członkostwo i składka

Do Fundacji zapraszamy wszystkie sympatyczne, życzliwe, otwarte na innych Panie, które mają w swoim dorobku liczne, ciekawe doświadczenia osobiste i zawodowe oraz chcą się tymi doświadczeniami dzielić z innymi, równie otwartymi Członkiniami i Sympatyczkami Fundacji.

Członkini Fundacji

Członkinią Fundacji może zostać osoba, która spełni 3 poniższe warunki:

 • zostanie rekomendowana przez obecną Członkinię lub Sympatyczkę Fundacji,
 • uzyska akceptację i oficjalne zaproszenie Zarządu Fundacji,
 • opłaci składkę członkowską lub skorzysta z innych opcji, zastępujących składkę (jak niżej).

Dlaczego warto zostać Członkinią Fundacji:

 • w przypadku wydarzeń, organizowanych przez Fundację, których koszty w całości pokrywane są przez Partnerów Fundacji, Członkini nie ponosi kosztów uczestnictwa,
 • w przypadku wydarzeń, organizowanych przez Fundację, których koszty nie są pokrywane przez Partnerów Fundacji lub pokrywane są przez nich częściowo, Członkini ponosi tyko rzeczywiste, pozostające do zapłaty koszty osobowe,
 • Członkini Fundacji ma pierwszeństwo w uczestnictwie w wydarzeniach organizowanych przez Fundację (spotkaniach, warsztatach, itp.) jako uczestniczka lub prelegentka,
 • Członkini Fundacji ma możliwość uczestnictwa w projektach medialnych, promujących Fundację i jej wydarzenia,
 • Członkini Fundacji ma możliwość wejścia w skład Rady Programowej lub Rady Ekspertów Fundacji.

Sympatyczka Fundacji

Sympatyczką Fundacji może zostać osoba, która spełni 2 poniższe warunki:

 • zostanie rekomendowana przez obecną, aktywną Członkinię lub Sympatyczkę Fundacji,
 • uzyska akceptację i oficjalne zaproszenie Zarządu Fundacji,

Zasady uczestnictwa w życiu Fundacji:

 • Sympatyczki Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich otwartych i zamkniętych wydarzeniach organizowanych przez Fundację,
 • Sympatyczki Fundacji, uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez Fundację, płacą podwójną stawkę wydarzenia płatnego lub 2 składki członkowskie za imprezę, która dla Członkiń jest bezpłatna,

Zasady opłacania składek członkowskich:

Składka członkowska wynosi PLN 89,00 miesięcznie i może być opłacona:

 • kwartalnie – PLN 267,00*
 • półrocznie – PLN 507,00 (z rabatem 5%)*
 • rocznie – PLN 960,00 (z rabatem 10%)*

(*Składka może zostać zapłacona indywidualnie lub przez macierzystą firmę Członkini)

Członkini Fundacji ma prawo skorzystać z licznych opcji zastępujące składkę. W celu uzyskania szczegółowych informacje na ten temat, zainteresowane osoby są proszone o kontakt bezpośrednio z Moniką Knap – Prezes Fundacji.

Składka członkowska

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest, Fundacja Business Boutique (dalej FBB) z siedzibą w Warszawie 00-131, ul. Grzybowska 4/177, z adresem biura w Warszawie 00-120, ul. Złota 59, bud. LUMEN/InOffice. Moje dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, przy czym posiadam prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przesyłając stosowne deklaracje, drogą mailową, na adres: monika.knap@bboutique.eu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FBB oraz firmę KNAP Consultants Spółka z o.o. (dalej Fundator FBB), z siedzibą w Warszawie 00-131, ul. Grzybowska 4/177, z adresem biura w Warszawie 00-120, ul. Złota 59, bud. LUMEN/InOffice, w celach opisanych w tytule dokonywanych przeze mnie płatności, w celach związanych ze statutową działalnością FBB oraz działalnością komercyjną Fundatora FBB a także celach wynikających z konieczności spełnienia wymogów prawnych, przez administratora, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/ RODO.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych, jeśli uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Opłata rejestracyjna

Pozostałych miejsc: 0


Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest, Fundacja Business Boutique (dalej FBB) z siedzibą w Warszawie 00-131, ul. Grzybowska 4/177, z adresem biura w Warszawie 00-120, ul. Złota 59, bud. LUMEN/InOffice. Moje dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, przy czym posiadam prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przesyłając stosowne deklaracje, drogą mailową, na adres: monika.knap@bboutique.eu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FBB oraz firmę KNAP Consultants Spółka z o.o. (dalej Fundator FBB), z siedzibą w Warszawie 00-131, ul. Grzybowska 4/177, z adresem biura w Warszawie 00-120, ul. Złota 59, bud. LUMEN/InOffice, w celach opisanych w tytule dokonywanych przeze mnie płatności, w celach związanych ze statutową działalnością FBB oraz działalnością komercyjną Fundatora FBB a także celach wynikających z konieczności spełnienia wymogów prawnych, przez administratora, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/ RODO.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych, jeśli uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Donacja na rzecz Fundacji

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest, Fundacja Business Boutique (dalej FBB) z siedzibą w Warszawie 00-131, ul. Grzybowska 4/177, z adresem biura w Warszawie 00-120, ul. Złota 59, bud. LUMEN/InOffice. Moje dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, przy czym posiadam prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przesyłając stosowne deklaracje, drogą mailową, na adres: monika.knap@bboutique.eu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FBB oraz firmę KNAP Consultants Spółka z o.o. (dalej Fundator FBB), z siedzibą w Warszawie 00-131, ul. Grzybowska 4/177, z adresem biura w Warszawie 00-120, ul. Złota 59, bud. LUMEN/InOffice, w celach opisanych w tytule dokonywanych przeze mnie płatności, w celach związanych ze statutową działalnością FBB oraz działalnością komercyjną Fundatora FBB a także celach wynikających z konieczności spełnienia wymogów prawnych, przez administratora, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/ RODO.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych, jeśli uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Inne płatności

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest, Fundacja Business Boutique (dalej FBB) z siedzibą w Warszawie 00-131, ul. Grzybowska 4/177, z adresem biura w Warszawie 00-120, ul. Złota 59, bud. LUMEN/InOffice. Moje dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, przy czym posiadam prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przesyłając stosowne deklaracje, drogą mailową, na adres: monika.knap@bboutique.eu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FBB oraz firmę KNAP Consultants Spółka z o.o. (dalej Fundator FBB), z siedzibą w Warszawie 00-131, ul. Grzybowska 4/177, z adresem biura w Warszawie 00-120, ul. Złota 59, bud. LUMEN/InOffice, w celach opisanych w tytule dokonywanych przeze mnie płatności, w celach związanych ze statutową działalnością FBB oraz działalnością komercyjną Fundatora FBB a także celach wynikających z konieczności spełnienia wymogów prawnych, przez administratora, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/ RODO.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych, jeśli uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r.