Case study: Kobiecy pierwiastek w Wedlu

Szacunek do kobiet, ich pracy oraz umiejętności jest na stałe wpisany w kulturę organizacyjną Wedla . Kierunek ten ma swoje początki już w 1919 roku, kiedy w trudnym okresie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, czekoladowym przedsiębiorstwem sprawnie i energicznie zarządzała wdowa po Emilu – Eugenia Wedlowa. Wprawdzie kobiety zaczęły pracować
w firmie nieco później, bo w 1925 roku, jednak szybko ich umiejętności i pomysły okazały się ogromną wartością dla całej organizacji. Przykładem takich działań były przyzakładowy żłobek i przedszkole, które powstały z inicjatywy Jadwigi Jaroszewskiej, fabrycznego lekarza. Do dziś to właśnie paniom zawdzięczamy m.in. ręczne dekoracje na Torcikach Wedlowskich.

Obecnie, kobiety stanowią blisko połowę zatrudnionych w Wedlu, a 46% stanowisk kierowniczych jest obsadzonych właśnie przez nie (ponadto dwie zasiadają w Zarządzie). Panie w organizacji mają silną pozycję i odgrywają nieocenioną rolę, bez względu na wiek. Firmę wyróżnia bowiem wielopokoleniowy charakter – LOTTE Wedel tworzą kobiety zarówno młode, jak i dojrzałe, często zatrudnione w firmie po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Umożliwia to wymianę wiedzy między różnymi pokoleniami, a w efekcie skutkuje wielostronnym spojrzeniem na dany projekt czy zagadnienie.

Pozycję kobiet w Wedlu odzwierciedlają także oferowane benefity pracownicze oraz inicjatywy wewnętrzne. Czekoladowe przedsiębiorstwo założone w 1851 roku wywodzi się z firmy rodzinnej, dlatego realizuje szereg działań mających na celu wspieranie pracowników-rodziców. Na przykład, w ramach Akademii Radosnych Rodziców (oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) młodzi rodzice otrzymują wyprawkę dla swoich nowonarodzonych dzieci oraz mogą korzystać z warsztatów edukacyjnych o różnorodnej tematyce związanej z rodzicielstwem.

Z myślą o komforcie pracujących w firmie mam, kilka miesięcy temu wprowadzono rozszerzoną formułę home office. Obecnie, swoje obowiązki służbowe pracownicy biurowi mogą wykonywać w domu przez cztery, a nie jak wcześniej dwa dni w miesiącu. W sezonie letnim natomiast można pracować w wymiarze 8,5h od poniedziałku do czwartku, dzięki czemuw piątek kończyć 2 godziny wcześniej. Wedel uczestniczył również w kampanii społecznej „Dwie godziny dla rodziny” w ramach której wprowadzono w tym roku możliwość wyjścia z pracy o dwie godziny wcześniej, by wygospodarowany w ten sposób czas poświęcić najbliższym.

Jedna z wartości organizacyjnych firmy to „czuję radość w pracy i z pracy”, dlatego w Wedlu regularnie organizowane są aktywności, które nie tylko stanowią rekreacyjną przerwę w obowiązkach służbowych, ale mogą również pomóc poprawić jakość pracy czy życia. Wiele z nich, tj. konsultacje
z dermatologiem, brafitterką czy profesjonalną makijażystką, tworzonych jest specjalnie dla pań. Poza pakietem opieki medycznej, z myślą o zdrowiu kobiet w Wedlu zrealizowano warsztaty
z prawidłowej postawy przy komputerze oraz wizytę mammobusu, w którym można było wykonać badania z zakresu profilaktyki raka piersi. Firma stara się organizować takie aktywności, które są potrzebne i przydatne, a na które często kobietom nie starcza czasu w nawale codziennych obowiązków.

U podstaw funkcjonowania firmy leży dialog i kwestionowanie statusu quo, dlatego w tym roku zainaugurowano cykl spotkań Dyrektora Zarządzającego, Macieja Hermana
z reprezentantkami wszystkich działów (tzw. śniadanie z CEO). Jego celem, poza integracją, jest wymiana doświadczeń, poznawanie wzajemnych oczekiwań i potrzeb.

Unikalne umiejętności i wiedza kobiet są w biznesie nie do zastąpienia, dlatego cieszę się, że niemalże połowa zatrudnionych w naszej firmie to właśnie Panie. Jesteśmy różnorodną i otwartą organizacją zwłaszcza dzięki nim – to kobiety w Wedlu skutecznie zarządzają tak wrażliwymi i wymagającymi obszarami jak HR, komunikacja czy marketing. Otwartość na zmiany i kwestionowanie statusu quo sprawiają, że zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy, co funkcjonuje dobrze, a co wymaga poprawy, także jeżeli chodzi o pozycję kobiet w organizacji. Jako firma odpowiedzialna, chcemy wpływać na otoczenie, również w obszarze promocji przedsiębiorczości kobiet, czego wyrazem jest partnerstwo z projektem „Kobiety u progu kariery zawodowej” realizowanym przez Fundację Business Boutique na Akademii Leona Koźmińskiego– mówi Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający LOTTE Wedel.

 

Historia firmy, tworzenie produktów wymagających specyficznych kobiecych umiejętności tj. Torciki Wedlowskie, silna reprezentacja kobiet wśród osób zatrudnionych (również na stanowiskach kierowniczych), dedykowane inicjatywy wewnętrzne czy wspieranie projektów o kobietach i dla kobiet to tylko niektóre z elementów, które czynią Wedla firmą o wyjątkowym kobiecym pierwiastku. Przed organizacją stoją nowe wyzwania i wdrażanie kolejnych rozwiązań, które sprawią, że kobiety w miejscu pracy poczują się jeszcze lepiej, zarówno jeśli chodzi o tematy biznesowe, rozwojowe, jak i te związane z komfortem pracy.