Dlaczego Wasza Firma powinna inwestować w zwalnianych pracowników ?:

Pamiętajcie, że przez lata ich kompetencje i doświadczenia były dla Was źródłem licznych sukcesów. Dzięki nim, zbudowaliście swoją obecną pozycję rynkową i skutecznie rywalizowaliście z konkurencją. Niewykluczone, że kiedy obecny kryzys się skończy, ich umiejętności znów będą Wam potrzebne. To czy Wasze drogi ponownie się zejdą (i na jakich warunkach), zależy wyłącznie od stylu, w jakim zakończycie obecny etap współpracy.

Pamiętajcie, że to, co robicie jest bacznie obserwowane przez pracowników, którzy w organizacji pozostają. Ich emocje, związane z prowadzonymi zmianami, ich postawy (zaangażowanie w pracę) oraz lojalność (identyfikacja z firmą) będą uzależnione od tego, jak postrzegają Wasze działania, względem ich zwalnianych kolegów. Zaczną oceniać organizację przez pryzmat tego, czy będą mogli na nią liczyć, jeśli zmiany dotkną ich samych.

Pamiętajcie, że podejmowane przez Was działania są śledzone również przez Wasze otoczenie i budują opinię o Waszej organizacji. Kiedy, z czasem, zaczniecie odtwarzać swoje struktury, może się okazać, że oczekiwania finansowe potencjalnych kandydatów będą istotnie różne od oczekiwanych (rynkowych), co przełoży się na długoterminowe obniżenie lub wzrost kosztów stałych, związanych z zatrudnieniem. Będzie to efekt decyzji, które podejmujecie dziś – firma wspierająca zwalnianych pracowników, jako bardziej wiarygodny pracodawca, będzie mogła liczyć na niższe oczekiwania płacowe i wyższy poziom motywacji do pracy, wśród nowopozyskanych pracowników.

Dziś budujecie przyszłość swojej organizacji – tworzycie jej historię.

Monika i Michał Knap, Eksperci ds HR & Business Consulting, Eksperci ds Outplacement, KNAP Consultants