ELASTYCZNOŚĆ JEST W CENIE

Tegoroczny raport Hays „Kobiety na rynku pracy” pokazuje, że ponad połowa (52%) kobiet uważa, że mimo podobnych kwalifikacji ma gorsze szanse awansu i rozwoju kariery zawodowej. Potwierdzają to dane płacowe: zarówno w podsumowaniach GUS, jak i europejskich, zarobki pań są zdecydowanie niższe niż wynagrodzenia mężczyzn (według GUS luka wynosi 18,5%, unijny wskaźnik Gender Pay Gap mówi z kolei o różnicy na poziomie 7,2%). Polska charakteryzuje się także niskim wskaźnikiem zatrudnienia kobiet (48% wobec 65,1% w przypadku panów). Dane nie napawają więc optymizmem, szczególnie jeśli jesteś dziewczyną stojącą właśnie u progu kariery zawodowej.

Na szczęście wielu pracodawców dostrzega te nierówności i coraz więcej robi, by ułatwić kobietom rozwój i budowanie ścieżki kariery. Wybierając firmę, warto więc sprawdzić, czy można na to liczyć w konkretnej organizacji. Część z nich tworzy i wdraża nawet specjalne programy wspierające dziewczyny w miejscu pracy, ale istotniejsze jest raczej to, czy środowisko gwarantuje wyrównywanie szans i pozwala godzić różne role życiowe, a także to, czy kobiety w firmie awansują i pełnią ważne funkcje w strukturze organizacyjnej.

Otwartość na matki

Ze względów biologicznych i kulturowych to na kobietach częściej spoczywają obowiązki związane z wychowywaniem dzieci. W wielu przypadkach przerwa z tym związana oznacza, że panie wypadają z rynku pracy, a po powrocie muszą od nowa budować pozycję zawodową.

To jak ważne są w takim wypadku otwartość i wsparcie ze strony pracodawcy, podkreśla Magdalena Paduch, kierowniczka jednej z koszalińskich restauracji McDonald’s: Zanim zostałam mamą Kuby nie wyobrażałam sobie nawet, że można pogodzić pracę z wychowywaniem dziecka. Zwłaszcza na kierowniczym stanowisku, gdzie odpowiadam za wszystko: zamówienia, produkcję, ludzi. Słyszałam też historie koleżanek zatrudnionych w innych firmach, które po urlopie macierzyńskim nie miały już dokąd wracać. Jednak ja miałam bardzo komfortową sytuację, ponieważ właścicielka obiecała mi, że będę mogła wrócić do tej samej restauracji i nie będę musiała się niczym przejmować podczas urlopu.

Elastyczność jest w cenie, ale stabilność tak samo ważna

Wiele ról życiowych, w jakich najczęściej spełniają się kobiety, to także duża potrzeba elastyczności. To również ceni w McDonald’s Magda: Mój syn chodzi do żłobka, a ja kończę pracę tak, żebym go mogła odebrać. Uzgodniłam z mężem, że w tygodniu to ja będę się częściej opiekować dzieckiem, natomiast w weekendy i święta będę dostępna w restauracji. Odpowiada nam taki układ, ponieważ mąż prowadzi własną firmę. Ja też wolę czasami iść do pracy w sobotę czy niedzielę, a mieć wolne w tygodniu– mówi o pracy w McDonald’s.

Takiej możliwości nie mają panie zatrudnione w centrali McDonald’s, ale one z kolei mogą skorzystać z innych form elastycznego zatrudnienia: ruchomych godzin pracy czy opcji pracy z domu w nagłych wypadkach. To zdecydowanie ułatwia godzenie pracy z życiem osobistym.

Elastyczność miałaby jednak niewielkie znaczenie, gdyby nie to, że idzie w parze z pewnością i uczciwymi warunkami zatrudnienia. Wszyscy, nie tylko panie, od pierwszego dnia pracy są w McDonald’s zatrudniani na umowę o pracę, mają więc zapewnione wszelkie kodeksowe przywileje. Mogą na to liczyć nawet młodociani, którzy do firmy trafiają wyłącznie na wakacje lub ferie. To szczególnie ważne dla kobiet, bo większość z nich i tak ma niższą emeryturę ze względu na okresy nieskładkowe.

Awanse i odpowiedzialność

W Europie Zachodniej prawo do równego traktowania na rynku pracy kobiety uzyskały niedawno i do dziś poziom ich egzekwowania nie jest zadowalający. Także w Polsce zmagamy się ze zjawiskiem szklanego sufitu, barierami ograniczającymi możliwości rozwoju karier zawodowych pań. I dzieje się tak mimo faktu, że to kobiety na polskim rynku pracy są lepiej wykształcone niż mężczyźni. Tymczasem w jednym z badań firmy Hays aż 85% (sic!) ankietowanych odpowiedziało, że ma za szefa mężczyznę. Szczególnie cenne są więc przykłady firm, w których kobiety na wysokich stanowiskach to nie wyjątek, a reguła.  Polska sieć McDonald’s obejmuje ponad 400 lokali. Każdy z nich to przedsiębiorstwo wielomilionowej wartości, zatrudniające kilkudziesięciu pracowników. W ¾ przypadków kieruje nim kobieta. Stanowią one również połowę członków ścisłego kierownictwa spółki.

Kilka słów o Firmie McDonald’s:

McDonald’s jest jednym z największych pracodawców w Polsce – obecnie zatrudnia ponad 24 000 osób. Wśród pracowników są zarówno studenci, jak i seniorzy, a także osoby z niepełnosprawnością czy młode matki, łączące pracę z wychowaniem dzieci. Firma jest otwarta na różne grupy społeczne, a każdy z pracowników ma gwarantowaną umowę o pracę i taką samą szansę na awans. McDonald’s jest atrakcyjnym pracodawcą również ze względu na elastyczny grafik, który umożliwia pogodzenie pracy z innymi zajęciami.