Harvard Business Review, artykuł “Równowaga i zaangażowanie idą w parze”

Duża rotacja pracowników, brak zaangażowania i wysoka absencja chorobowa to przejawy nieefektywnego zarządzania kadrami. Z drugiej strony firmy proponują podwładnym całą gamę benefitów. Czasami jednak właściwą drogą jest holistyczne podejście i wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju podczas budowania programów świadczeń.

Pracujemy intensywnie, bo chcemy się rozwijać, budować nowe kompetencje, awansować czy też po prostu więcej zarabiać. Ale kiedy pracę stawiamy na pierwszym miejscu, często zaniedbujemy życie osobiste i zdrowie, zapominając o tym, że dopiero równowaga w każdej z tych sfer prowadzi do dobrostanu, satysfakcji i szczęścia.

Niestety, pogoń za osiągnięciami w życiu zawodowym oraz pracoholizm jako zjawiska społeczne wciąż się nasilają, o czym świadczą wnioski z badania opisanego w raporcie Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy, stworzonym przez Employer Branding Institute oraz EY. Według badań, na które powołują się autorzy raportu, aż 63% Polaków wyznaje, że praca jest dla nich źródłem nieszczęścia. Stanowi to ogromną barierę dla wzrostu, ponieważ pracownicy zadowoleni ze swojego miejsca pracy są o 43% bardziej produktywni, o 86% bardziej kreatywni. Szczęście, na które składają się poczucie sensu, dobra atmosfera i dbałość o zdrowie, może pomóc organizacji uwolnić nowy potencjał pracowników. Jak stworzyć taką organizację? Odpowiedź jest prosta – trzeba w zarządzaniu kadrami wykorzystywać koncepcję wartości wspólnej i założenia zrównoważonego rozwoju.

Komu potrzebna jest równowaga

Rewolucja technologiczna, globalizacja i zmienne środowisko biznesowe odciskają swoje piętno na działalności firm pod niemal każdą szerokością geograficzną. Nic dziwnego, że aż 84% przedstawicieli kadry zarządzającej twierdzi, że ich firmy działają w otoczeniu biznesowym, które można określić mianem VUCA (1). Nowa rzeczywistość wymaga od firm zupełnie innego podejścia do zasobów, środowiska naturalnego, ale także do społeczeństwa. Właśnie dzięki dążeniu do zrównoważonego rozwoju można stworzyć organizację, która poczuwa się do odpowiedzialności za społeczeństwo i staje się bardziej konkurencyjna.

Chiesi, przedsiębiorstwo farmaceutyczne skupiające się między innymi na leczeniu chorób dróg oddechowych, jest jedną z tych firm, które realizują cele zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo troszczy się o zadowolenie i dobrostan pracowników. Stara się zapewnić ludziom jak najlepsze warunki pracy oraz zachęcić ich do wypoczynku i aktywnego trybu życia. Zamiast narzucać podwładnym gotowe rozwiązania, Chiesi poprosiła ich o to, by sami nakreślili ramy projektu zakładającego zrównoważony rozwój. W efekcie powstał bardzo ambitny program, który godzi osobiste preferencje wielu osób pracujących w firmie.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Obserwacje pracowników oraz innowacyjne pomysły zabrane podczas konsultacji pomogły stworzyć Program równowagi w życiu zawodowym. Zawiera on propozycje różnorodnych benefitów pracowniczych, które pomagają ciekawie i zdrowo spędzić wolny czas. Program jest dostępny dla wszystkich, od pierwszego dnia pracy, a udział w nim jest dobrowolny.

Pracownicy, którzy dbają o zdrowie i wypoczynek, są w ramach programu wynagradzani finansowo, jeśli np. w pełni wykorzystają przysługujący im urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym. Firma zachęca w ten sposób pracowników, by nie traktowali pracy jako wymówki dla braku odpoczynku, ale żeby chcieli wygospodarowywać czas na relaks.

Dbając o bezpieczeństwo pracowników, firma Chiesi opracowała w ramach Programu równowagi w życiu zawodowym kompleksowy program ubezpieczeniowy, odpowiadający potrzebom personelu. Jego koszt całkowicie pokrywa pracodawca. Na tym kwestia bezpieczeństwa się nie kończy. W ofercie programu jest też kurs jazdy samochodem, skupiający się na zwiększeniu bezpieczeństwa na drodze. Stałe podnoszenie umiejętności jazdy w przypadku firmy, której pracownicy pokonują dziennie długie trasy, jest niezwykle ważne. Nic dziwnego, że ten element programu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Duża część warsztatu jest poświęcona temu, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych, jak udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku. Często to właśnie takie zachowanie ratuje życie poszkodowanym, zanim przyjedzie karetka. Instruktorzy uczą też, jak optymalnie wykorzystać ergonomię auta i jak prowadzić je ekonomicznie, by emitowało mniej dwutlenku węgla.

Działania pomagające radzić sobie ze stresem są bardzo ważnym aspektem programu. Nie od dziś wiadomo, że stres, a zwłaszcza przewlekły, jest zjawiskiem, którego nie powinno się lekceważyć. Może skutkować nie tylko destabilizacją psychiczną, ale również chorobami somatycznymi. Jego konsekwencje mogą być widoczne w postaci wypalenia zawodowego czy pogorszenia funkcjonowania w życiu osobistym. W odpowiedzi na potrzebę minimalizowania stresu wcielono do Programu równowagi w życiu zawodowym specjalne warsztaty rozwijające kompetencje rozumienia, zapobiegania i radzenia sobie ze stresem. Podczas warsztatu są omawiane przyczyny stresu. W trakcie dyskusji często okazywało się, że często sami sobie tworzymy niepotrzebne napięcia w pracy. Warsztaty służyły przekazaniu wiedzy i konkretnych technik pozwalających je wyeliminować – czasem wystarczy zmienić nasze podejście oraz sposób komunikowania się z innymi.

Zabezpieczenie finansowe

Kolejnym składnikiem programu jest fundusz socjalny. Zapewnia wsparcie tam, gdzie pracownicy najbardziej tego potrzebują. Finansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych program kafeteryjny Multibenefit daje pracownikom możliwość modyfikowania koszyka świadczeń i daje dostęp do szerokiej i zróżnicowanej oferty świadczeń pracowniczych. Każda osoba sama decyduje, który rodzaj aktywności jest dla niej najlepszy. Największym powodzeniem cieszą się pakiety sportowe oraz program kinowy. Oprócz tego każdy pracownik otrzymuje „karty na posiłek” w ramach świadczenia żywieniowego.
Żaden program benefitowy nie byłby kompletny bez dostępu do prywatnej służby zdrowia, dlatego Chiesi zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną – od profilaktyki, opieki podstawowej poczynając, przez medycynę pracy i konsultacje specjalistyczne, a na zaawansowanej diagnostyce kończąc.
Pamiętając o tym, że bezpieczeństwo finansowe jest jedną ze składowych szczęścia, firma utworzyła Pracowniczy program inwestycyjno‑emerytalny, do którego mogą przystąpić wszyscy zatrudnieni w Chiesi na podstawie umowy o pracę. Odprowadzane składki miesięczne oraz dodatkowa nagroda motywacyjna za każdy pełny rok uczestnictwa w programie trafiają na indywidualne rachunki inwestycyjno‑emerytalne pracowników zarządzane przez NN Investment Partners TFI. Uczestnik programu za pomocą portalu ma możliwość samodzielnego inwestowania i przenoszenia środków na fundusze o różnym poziomie ryzyka.

Aż chce się pracować

Firma Chiesi, decydując się na Program równowagi w życiu zawodowym, miała przede wszystkim na celu zwiększenie zaangażowania pracowników i poprawę ich dobrego samopoczucia. W grę wchodziły także inne czynniki, takie jak zmniejszenie rotacji kadr, tak aby utalentowane osoby chciały pozostać w firmie jak najdłużej i wybrały możliwość rozwoju w ramach struktur organizacji. Oczekuje się, że w przyszłości program przyczyni się do zmniejszenia absencji chorobowej. Program okazał się sporym sukcesem – nie ma pracownika, który by nie korzystał z jego oferty.

O autorze - Anna Kuźmicka

HR Director we włoskiej innowacyjnej firmie farmaceutycznej Chiesi Poland.

Od lat zawodowo związana ze środowiskiem firm farmaceutycznych.

Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku.

Studia podyplomowe m.in  w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  oraz udziały w licznych programach edukacyjnych dały Jej przygotowanie teoretyczne do pełnionej roli.

Jest zainteresowana rozwojem własnym oraz dzieleniem się tą wiedzą z innymi. Ostatnio fascynuje Ją bycie w chwili obecnej z pełną uwagą, czyli „mindfulness”.

Zdaniem naszej Ekspertki: „Uważność jest stylem życia, nie sezonową modą, dlatego uczestniczę w kursach, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz uważnie praktykuję jogę. Każdy dzień pracy to nowe doświadczenie w pracy z ludźmi, nowe wyzwanie i nowe inspiracje.”.

Ulubione motto: „Nie możesz zatrzymać fal, ale możesz nauczyć się serfować.” – Jon Kabat-Zinn