Magazyn Coaching, artykuł “Szef szpieg”

“(…) w dalszym ciągu słyszy się o restrykcyjnej polityce związanej z wyglądem biur czy personalizacją biurek pracowników, która nie pozwala im na najmniejszą nawet kreatywność, jednak rośnie liczba firm, które otwierają się na głos swoich pracowników, dając im możliwość realnego wpływu na powyższe kwestie oraz zasady dotyczące np. bardziej komfortowego dress code (zmiana z formalnego stylu na business casual).

Taka elastyczność wynika ze świadomego budowania kultur organizacyjnych, bazujących na wartościach, z którymi identyfikuje się firma, które budują poczucie wspólnoty oraz więź z jej otoczeniem. Dzięki temu pracownicy czują się partnerami firmy, są bardziej zmotywowani do pracy, zaangażowani i kreatywni (oczywiście, zasady RODO czy BHP są nadal w takich firmach elementami, z którymi się nie dyskutuje).
Dodatkowym efektem, który zauważam w przypadku firm, w których pracownik ma poczucie sprawczości są kwestie związane z wiarygodnością i przyjaznością firmy jako potencjalnego Pracodawcy. W sytuacji, kiedy możliwość konkurowanie wynagrodzeniem powoli zaczyna się kończyć – firmy chcą wyróżniać się na rynku pracy właśnie kulturą organizacyjną, a w tym atmosferą pracy, skracaniem dystansu, decentralizacją oraz angażowaniem pracowników w różnorodne międzydziałowe projekty. Oczywiście, przyjazna atmosfera pracy nie zwalnia nikogo z wypełniania swoich obowiązków oraz utrzymywania porządku w biurze. (…)”.
Oto fragment wypowiedzi Pani Moniki Knap – Prezes Fundacji Business Boutique oraz firmy doradztwa personalnego KNAP Consultants, który jest zaproszeniem do lektury artykułu Pani Małgorzaty Fiejdasz – Kaczyńskiej pt.”Szef szpieg”. Artykuł ukazał się w Magazynie Coaching.