Program Wsparcia Kariery – Outplacement – czyli pomoc w poszukiwaniu nowej pracy.

Niniejszy artykuł pragnę poświęcić ważnemu narzędziu, pomocnemu w ponownym, skutecznym odnalezieniu się na rynku pracy.

Mowa o Outplacement (projektach wsparcia zwalnianych pracowników). Jestem pewna, że spora ilość osób w dzisiejszych czasach miała z nim do czynienia w trakcie swojej drogi zawodowej.

Outplacement jest dedykowany osobom, które np. w wyniku restrukturyzacji straciły pracę, a które w trakcie okresu zatrudnienia wykazały się zaangażowaniem i lojalnością wobec swojego pracodawcy.

Projekty wsparcia zwalnianych pracowników mają na celu nauczenie objętych nim osób jak skutecznie, zazwyczaj po wielu latach pracy w jednej organizacji, powrócić na rynek pracy i stać się jego aktywnym graczem.

Jeśli pracodawca, z którym właśnie kończy się współpraca proponuje możliwość udziału w takim projekcie, warto z tej propozycji skorzystać.

Korzyści, które zwalniany pracownik może odnieść z aktywnego uczestnictwa w projekcie Outplacement, są istotne z punktu widzenia dalszej kariery, a należą do nich m.in.:

 • identyfikacja tożsamości zawodowej (dążeń i aspiracji zawodowych zwalnianej osoby),
 • pomoc trenera/coacha w określeniu kierunków dalszego rozwoju zawodowego zwalnianej osoby,
 • pomoc w przygotowaniach do uczestnictwa w rozmowach rekrutacyjnych,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • pomoc w zidentyfikowaniu pożądanych przyszłych pracodawców,
 • dostęp do pojawiających się nowych ofert pracy, etc..

W praktyce, w prowadzonej przeze mnie firmie KNAP Consultants www.knap.biz.pl , wykorzystując narzędzia coaching’owe certyfikowany trener biznesu / coach ICC pracuje z uczestnikiem/uczestniczką nad ich celami, motywacją i wartościami, przygotowując ich do działania, także od strony emocjonalnej.

W trakcie sesji PWK (Program wsparcia kariery/Outplacement) w KNAP Consultants, pracujemy z uczestnikiem/uczestniczką również nad kwestiami PRowymi; m.in. indywidualną strategią i sposobem komunikacji, wizerunkiem własnym (o który dba stylista) oraz wizerunkiem medialnym (np. w mediach społecznościowych).

Wspieramy także uczestników od strony narzędziowej; zapewniając im dostęp do tzw. gorącej linii telefonicznej, pomagając w dotarciu do osób odpowiadających za politykę zatrudnienia w wybranych firmach, tworząc indywidualne wzory dokumentów aplikacyjnych.

To bardzo złożony i wielowątkowy proces – w tym jego siła.

Trzeba zrozumieć, że celem projektów wsparcia kariery nie jest znalezienie uczestnikowi projektu pracy – bo to zależy tylko od uczestnika!
Jednak wszystkie aktywności podejmowane przez prowadzonego Outplacement eksperta mają na celu właściwe przygotowanie uczestnika do odnalezienia własnej drogi zawodowej oraz przejścia z sukcesem procesu rekrutacyjnego.

Outplacementu nie można się bać! Wszelkie informacje, których uczestnik udzieli trenerowi/coachowi zostają między nimi.

Scenariusz projektu, bazując na przykładzie prowadzonej przez moją firmę metody, wygląda następująco:

 • etap I PWK (diagnostyczny) to rozmowa kwalifikacyjna eksperta z uczestnikiem/uczestniczką poszerzona o testy psychometryczne. Analiza uzyskanych na tym etapie informacji umożliwia indywidualne ustalenie obszarów wymagających doskonalenia oraz zagadnień związanych z technikami i metodami poszukiwania pracy, wymagających omówienia.
 • Etap II PWK (warsztatowo/coachingowy) to intensywne spotkanie z udziałem certyfikowanego coacha, mające na celu wspólną analizę wyników wcześniejszych testów, sformułowanie wniosków i wyznaczenie dróg dalszego rozwoju zawodowego i osobowościowego.
  Częścią zasadniczą jest zindywidualizowane szkolenie z zakresu autoprezentacji z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych, które ma na celu m.in. : naukę radzenia sobie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, oraz rozpoznanie i dopracowanie własnego stylu komunikacji w tym umiejętności wywierania wpływu i asertywności.
 • Etap III PWK (szkoleniowy) to spotkanie z ekspertem rynku pracy, wypełnione szkoleniami z zakresu technik poszukiwania pracy i prawidłowego przygotowania dokumentów.

Efektywny program wsparcia kariery nie kończy się na powyższych etapach. Powinien trwać dłużej i być uzupełniony m.in. o możliwość konsultacji telefonicznych z ekspertem w tematach rekrutacyjnych, przesyłanie uczestnikom ofert z rynku pracy, a także o konsultacje wizerunkowe z profesjonalnym stylistą.

Outplacement to ważny projekt i jeśli jest dobrze przeprowadzony, jak również jeśli sam uczestnik/uczestniczka aktywnie podejdzie do tematu poszukiwania nowej pracy, jest szansa, że w niedługim czasie taką pracę znajdzie (zakładając również sprzyjające warunki na rynku pracy).

Podsumowując; W sytuacji zwolnienia/likwidacji stanowiska Outplacement stanowi istotne wsparcie, które pozwoli uczestnikowi myśleć do przodu, skupić się na celu jakim jest znalezienie nowej pracy, właściwie przygotować się do rozmów rekrutacyjnych i dobrze przygotować CV, a także list motywacyjny.

Przed przystąpieniem do tego typu procesu zalecam spotkanie uczestnika z trenerem/trenerami prowadzącymi projekt. Warto jest poprosić o jego/ich resume i referencje.

Należy pamiętać, że utrata pracy, mimo, że jest trudnym momentem w życiu, może być również szansą na odnalezienie nowej, satysfakcjonującej drogi życiowej lub zawodowej! Wszystko zależy od tego na ile świadomie i jak szybko uczestnik zaangażuje się w samodzielne poszukiwanie nowego wyzwania, a w tym z pewnością pomoże mu profesjonalnie przeprowadzony projekt Outplacement/ Projekt Wsparcia Kariery.

O autorze - Monika Knap

Strategiczny doradca w zakresie HR, kultury organizacyjnej i Well-Being (efektywność). Mówca motywacyjny. Autorka programów mentoringowych i rozwojowych. Certyfikowany Coach & Mentor EMCC. 

Gość Specjalny/Prelegentka inicjatyw promujących przedsiębiorczość, wyrównywanie szans na rynku pracy oraz idee diversity & inclusion, human centric, m.in. w firmach: BAXTER, McDonald’s, UPC, Grupa Credit Agricole, LOTTE WEDEL, Whirlpool Corporation, Kiloutou Polska, Konecranes Polska, La Lorraine Bakery Group Polska, Toyota Bank Polska, Cemex, UNUM, Europejski Fundusz Leasingowy, Akademia Leona Koźmińskiego, etc..

Jej artykuły, komentarze związane z tematyką HR publikowane były w magazynach: „Coaching”, „Personel & Zarządzanie”, „Magazyn BCC”, „Twój Styl”, “FAKT24PL”.

Od 16 lat CEO firmy doradztwa personalnego KNAP Consultants, zdobywcy Medalu Europejskiego za Najwyższą Jakość Usług oraz Dyplomu za wkład w rozwój polskiej gospodarki rynkowej, przyznane przez Komitet Integracji Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Business Center Club.

Od 6 lat Inicjatorka & Prezeska Fundacji Business Boutique. Entuzjastka i autorka projektów wspierających rozwój kobiet w Polsce oraz ich biznesową integrację.

W rankingu „Polska Times” zajęła ÓSME miejsce w gronie 100 Najbardziej Wpływowych Kobiet Mazowsza.

Członek European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Search Partners Association (ISPA).

W latach 2006-2010 Członek Ekspert ds. HR w Business Centre Club (BCC).

Absolwentka Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe: Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan i zdrowie w miejscu pracy), Akademia Leona Koźmińskiego.

Wybrane certyfikaty i akredytacje: Chief Happiness Officer, Management 3.0 by Jurgen Appelo, Insights Discovery, Strengths Community Coach (Gallup), Mindfulness Based Cognitive Therapy Oxford Mindfulness Centre, Mediacje & Komunikacja NVC – Uniwersytet Warszawski.

Czas wolny uwielbia spędzać ze swoimi dziećmi rozwijając wspólnie muzyczne pasje.