1.Czym Fundacja Business Boutique wyróżnia się na tle innych organizacji kobiecych w Polsce?

To, co nas wyróżnia i łączy wewnętrznie, w Fundacji Business Boutique, to demokratyczny, nastawiony na drugą osobę charakter naszych, wzajemnych relacji. Przyświecają nam również szczególne, wspólne wartości; wzajemne wsparcie i szacunek, dzielenie się doświadczeniem, a także entuzjazm i autentyczność. Fundacja skupia głównie kobiety na menedżerskich stanowiskach, także Specjalistki oraz panie, prowadzące własną działalność biznesową. Pewnym wyróżnikiem jest również to, że promując kobiety, nie zapominamy o mężczyznach, stawiając na różnorodność oraz współpracę. Jest nam niezwykle miło, że mamy mężczyzn wśród Ambasadorów Fundacji, promujących idee naszej organizacji.

2. Na czym polega Wasza działalność?

Działalność Fundacji skupia się, przede wszystkim, na podejmowaniu inicjatyw, promujących kariery oraz rozwój osobisty i zawodowy kobiet.

Do naszych kluczowych, cyklicznych inicjatyw należą: projekt mentoringowy „POD RĘKĘ”, którego dotychczasowe edycje odbyły się w Galerii Narodowej Zachęta, oraz Galerii sztuki Stalowa, prospołeczny projekt edukacyjny „Kobiety u progu kariery zawodowej”, w którego pięciu edycjach uczestniczyło ponad 1000 Słuchaczek i Słuchaczy, który realizujemy wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego.

Podejmujemy również inne cykliczne inicjatywy takie jak zdalna „Akademia Umiejętności”, w której dzielimy się naszymi doświadczeniami, podejmując przydatne i innowacyjne tematy dotyczące biznesu, kapitału psychologicznego, marketingu, HR i zarządzania.

Organizujemy również imprezy o charakterze „lifestyle’owym”, z misyjnym przesłaniem – np. akcje charytatywne dedykowane Fundacji Ronalda McDonalda.

Zapraszamy ciekawych Gości Specjalnych ze świata nauki, kultury i biznesu takich jak m.in.: dr Ewa Woydyłło – Osiatyńska, prof. Rafał Ohme, prof. dr hab. n. med. Adam Jelonek, Beata Tadla, Wojciech Eichelberger, Alina Strześniewska, Marzena Rogalska, Justyna Sieńczyłło, Agnieszka Cegielska.

3. Czy pandemia wpłynęła na działania Fundacji? W jakim stopniu?

Zdecydowanie. Ze względu na pandemię wszystkie cykliczne projekty Fundacji Business Boutique, takie jak projekt mentoringowy „POD RĘKĘ”, projekt edukacyjny „Kobiety u progu kariery zawodowej” czy „Akademia Umiejętności”, podjęte w 2020 roku miały charakter zdalny (webinaria, wirtualne spotkania mentoringowe, prelekcje zdalne, z bezpośrednią transmisją do mediów społecznościowych). Ich tematyka też była wyjątkowa – obejmowała głównie kwestie dobrostanu osobistego (well-being), zagadnień związanych z hybrydowym charakterem pracy, radzenia sobie ze skutkami odosobnienia, itp.

Pod koniec roku, w odpowiedzi na społeczną izolację, jakiej doświadczamy w związku z covid-19, zainaugurowałyśmy inicjatywę „2 kwadranse z Fundacją Business Boutique”. Cotygodniowe spotkania, typu „zdalna kawa”, moderowane przez nasze Członkinie, oferują nam tak potrzebny dziś kontakt i wsparcie emocjonalne.

W związku z pandemią, zainicjowałyśmy również projekt pomocowy „Bazarek Business Boutique” – promujący produkty i usługi naszych Członkiń, w mediach społecznościowych.

Był to dla nas szczególnie trudny czas, jednak jestem dumna z faktu, że wspólnie udało nam się, mentalnie i technicznie, zaadaptować do nowych wyzwań.

4. Czy Wasze Członkinie i Sympatyczki angażują się w działania organizacji, w jaki sposób?

Oczywiście, na tym polega idea Fundacji i na takie, aktywne zaangażowanie liczymy. Nasze Członkinie angażują się we wszystkie inicjatywy organizacji, pełniąc role mentorek, prelegentek, panelistek, trenerek, ekspertek merytorycznych, moderatorek dyskusji on-line, autorek licznych, fundacyjnych publikacji. Bez pasji, entuzjazmu i woli działania, nie udałoby nam się realizować statutowych celów Fundacji.

5. Jaki jest feedback odnoszący się do działań Fundacji – co udało się zrobić, jak oceniają to kobiety, czy dzięki temu, że są zrzeszone w Fundacji, udało im się np. zwiększyć kompetencje, znaleźć biznesowe kontakty, rozwinąć firmy?

Feedback jest absolutnie pozytywny – udzielamy go sobie na co dzień, w formie rozmów, maili bądź komentarzy pod postami, w mediach społecznościowych.

Pozostajemy w codziennym kontakcie, co motywuje nas do wspólnego kontynuowania tej pięknej podróży, dedykowanej rozwojowi, relacjom i networkowi kobiet, która trwa już przeszło 5 lat. To, co najczęściej powtarza się w otrzymywanych przeze mnie informacjach zwrotnych to, przede wszystkim, życzliwość, otwartość, chęć dzielenia się wiedzą oraz bogactwo doświadczeń zawodowych i życiowych Członkiń Fundacji, z których czerpać mogą uczestniczki naszych projektów.

W trakcie minionych 5 lat, dzięki Fundacji powstało wiele ciekawych inicjatyw, które z czasem przerodziły się w realne sukcesy biznesowe. M.in. powstał nowy kierunek studiów podyplomowych, stworzony przez firmę naszej Członkini oraz związaną z nami uczelnię wyższą; zawiązany został alians strategiczny oraz ruszyły wspólne kampanie sprzedażowo – promocyjne firm naszych Członkiń (modowej i kosmetycznej), członkostwo w Fundacji pozwoliło na szybki rozwój firmy doradczej, specjalizującej się w wystąpieniach publicznych i marketingu medialnym. Mamy również sygnały, że merytoryczne wsparcie Fundacji przyczyniło się do awansów zawodowych naszych Członkiń i Sympatyczek, w ramach korporacji.

6.Jaka była motywacja do stworzenia Fundacji? Czy z perspektywy czasu Fundacja osiągnęła swoje cele? Czy prowadzenie organizacji było/jest jedynym zajęciem twórczyni Fundacji, Moniki Knap?

Prowadzenie Fundacji nigdy nie było moim jedynym zajęciem. Od przeszło 15 lat prowadzę firmę KNAP Consultants Spółka z o.o., która wspiera międzynarodowe oraz polskie korporacje w zakresie strategicznych projektów HR oraz działa na rzecz poprawy efektywności i dobrostanu organizacji i ich pracowników.

Działalność doradcza to wciąż moja zawodowa pasja. Moja firma otrzymała wiele pisemnych rekomendacji i wyróżnień, w uznaniu jakości i efektywności podejmowanych działań. Zostaliśmy m.in. uhonorowani Medalem Europejskim oraz Dyplomem za wkład w rozwój polskiej gospodarki rynkowej. Na naszych stronach odnaleźć można ponad 50 listów referencyjnych od największych, międzynarodowych korporacji.

Fundacja Business Boutique powstała w odpowiedzi na realne potrzeby, komunikowane przez bliskie mi środowisko kobiet – budowy i podtrzymywania relacji interpersonalnych, dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń, tworzenia płaszczyzn współpracy biznesowej.

Sygnały, że taka, nowa przestrzeń jest potrzeba pojawiły się w szczególnym dla mnie momencie, kiedy osiągnęłam pewną stabilizację zawodową oraz rodzinną i sama poszukiwałam nowych inspiracji oraz form dodatkowej aktywności.

Mimo tego, że cele jakie stawiała przed sobą Fundacja, w chwili jej założenia, udało się osiągnąć, wciąż, podobnie jak moje koleżanki – Członkinie Fundacji, czuję niedosyt i wciąż widzę perspektywy dalszego rozwoju, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

7. Jakie działania Fundacja planuje podjąć w 2021r?

Kontynuować będziemy nasze dobrze znane i lubiane cykliczne projekty: tj. Akademia Umiejętności, Bazarek Business Boutique, 2 kwadranse Z Fundacją Business Boutique.

W planach mamy również realizację 3 edycji programu mentoringowego “POD RĘKĘ” oraz 6 edycję projektu CSR “Kobiety u progu kariery zawodowej”. Dodatkowo chcemy podjąć kilka całkiem nowych tematów, dlatego warto śledzić nasze social media.

Przy okazji, serdecznie zapraszam do naszego grona nowe Członkinie oraz Sympatyków, którym bliskie są nasze idee oraz hasła, takie jak tegoroczne motto Fundacji:

“Wspierając się wzajemnie, możemy więcej”.