Zakres działań odpowiedzialnego pracodawcy wykracza poza firmowe mury i obejmuje również szereg inicjatyw, które mają za zadanie poprawiać jakość życia wszystkich pracowników zarówno w miejscu pracy, jak i poza nią. W Wedlu rozumiemy naszą rolę szeroko, dlatego dobre samopoczucie i potrzebę równowagi wewnętrznej traktujemy jako ważny elementy zdrowia pracowników, na które chcemy pozytywnie wpływać empatycznym podejściem i oferowanymi świadczeniami.

Za sukcesem Wedla stoją nasi pracownicy – niemal 1300 osób różnych profesji i o zróżnicowanych potrzebach, na które odpowiadamy na co dzień indywidualnie dopasowanymi rozwiązaniami. W trosce o zdrowie, zapewniamy dostęp do prywatnej opieki medycznej i promujemy profilaktykę. W ramach reaktywowanego (z oddolnej inicjatywy pracowników) Klubu Sportowego Rywal zachęcamy do aktywności fizycznej. Pracującym rodzicom lub pracownikom spodziewającym się dziecka, oferujemy benefity prorodzinne ułatwiające godzenie życia prywatnego z zawodowym tj. m.in. prywatna opieka medyczną dla rodzin, ubezpieczenia na życie, wyprawki dla niemowląt czy warsztaty tematyczne w ramach wewnętrznego programu „Akademia Radosnych Rodziców”. Od kilku lat uczestniczymy również w ogólnopolskiej akcji 2 godziny dla rodziny, na rzecz pogłębiana relacji z najbliższymi. Wśród wszystkich pracowników prowadzone są cykliczne akcje uświadamiające, dokształcające oraz poprawiające jakość życia m.in. warsztaty zdrowego odżywiania, higieny snu oraz prawidłowej postawy, ćwiczenia na kręgosłup czy masaże relaksacyjne.

Wedel jest firmą wielopokoleniową, której zróżnicowana struktura zatrudnienia ze względu na wiek oraz płeć przekłada się na różnorodną ofertę dopasowanych świadczeń z zakresu well-being. Doceniamy również oczywiście kobiety, które odgrywają ważną rolę niemalże od początku istnienia Wedla. W latach 20. XX wieku Jan Wedel przełamywał schematy, zatrudniając kobiety jako cukierników i umożliwiając równe szanse na rozwój, bez względu na płeć. Traktowanie równościowe ma obecnie swoją kontynuację – panie stanowią dziś niemalże połowę zatrudnionych i są sprawiedliwie traktowane pod względem wynagrodzenia. Dowodem na to jest m.in. równość płac (średnie odchylenie wynagrodzenia między kobietami a mężczyznami wynosi zaledwie 0,88%), która wyróżnia nas na polskim rynku i została ostatnio nagrodzona w konkursie Lidl Fair Pay. Specjalnie z myślą o paniach oferujemy dedykowane im benefity. W ramach akcji #BierzemyOdpowiedzialność chcemy promować profilaktykę pod kątem chorób kobiecych: z okazji Dnia Kobiet cyklicznie umożliwiamy dostęp do badań i zachęcamy do wizyt w Mammobusie, z których w ostatniej edycji (w 2019r.) skorzystało 50 pań. W październiku br. wspieramy natomiast akcję różowej wstążki i przypominamy o regularnych badaniach. Panów namawiamy natomiast, aby udzielali wsparcia i zachęcali do dbania o zdrowie swoje partnerki. Z myślą o kobietach, w normalnych, czyli przedpandemicznych warunkach, cyklicznie organizowaliśmy zajęcia rozwojowe oraz kobiece warsztaty tematyczne m.in. spotkania z brafitterką czy lekcje makijażu.

Troska w czasie pandemii

Pandemia i związane z nią ograniczenia są naturalnym źródłem nowych, stresogennych czynników. Lęk przed zakażeniem, strach o zdrowie najbliższych, przymusowa izolacja oraz niepewność związana z przyszłością zmieniły sposób codziennego funkcjonowania i przewartościowały hierarchię potrzeb. W Wedlu komunikujemy się w sposób bezpośredni i otwarty, dlatego wiedzieliśmy, z jakimi uczuciami mierzą się nasi pracownicy. Elastyczność w działaniu i otwarte podejście, które są wpisane na stałe w nasze wartości organizacyjne, pozwoliły na natychmiastowe i adekwatne rozwiązania, które mogliśmy wdrożyć. Od początku pojawienia się epidemii postawiliśmy na transparentną, regularną i obustronną komunikację, dodatkowo wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa.

Pomimo reorganizacji pracy, pozostajemy w bieżącym kontakcie z pracownikami. Możemy dzięki temu poznawać ich potrzeby oraz trafniej je adresować, dywersyfikując działania odpowiednio pod kątem poszczególnych grup – w tym damskiej załogi Wedla. Chcemy pomagać kobietom mierzyć się z codziennymi wyzwaniami, tak aby mogły skutecznie się realizować – zarówno pod kątem kariery zawodowej, rozwoju osobistego, jak i w życiu prywatnym. W niepewnym czasie pandemii, robimy wszystko, żeby udzielać im wsparcia w odnalezieniu się w nowej i odmienionej rzeczywistości. Teraz, kiedy well-being szczególnie nabiera na znaczeniu, poszerzyliśmy pakiet świadczeń, a te realizowane dotychczas, zostały odpowiednio zmodyfikowane, z uwzględnieniem różnych potrzeb.

Wiedząc, że u wielu zatrudnionych sytuacja pandemii skutkowała pogorszeniem kondycji psychicznej, we współpracy z ekspertami udzielamy porad w zakresie radzenia sobie z lękiem i niepokojem, odnajdywania równowagi emocjonalnej, szukania wewnętrznego spokoju oraz troskliwego zaopiekowania się sobą. Oferujemy możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji dietetycznych i trenerskich oraz sesji medytacyjnych. Zachęcamy do aktywności fizycznej w ramach darmowych treningów i kursu jogi online, które nie tylko naturalnie wzmacniają odporność, ale także podnoszą poziom energii i wzmacniają pewność siebie, kluczową w osiąganiu założonych celów. Pamiętamy także o świeżo upieczonych mamach, które pomimo przerwy w wykonywaniu obowiązków zawodowych niezmiennie są częścią naszej wedlowskiej społeczności. Paniom przebywającym na urlopie macierzyńskim przekazujemy paczki prezentowe oraz pakiety ochronne przed zakażeniem. Rodzicom, aby ułatwiać godzenie życia rodzinnego z pracą, wysyłaliśmy newslettery z inspirującymi pomysłami na zagospodarowanie czasu dzieci i z dziećmi.

Niezależnie od sytuacji, chcąc holistycznie troszczyć się o kondycję psychofizyczną naszych pracowników, inspirujemy ich do działań nakierunkowanych na rozwój osobisty. Wierzymy, że indywidualna decyzja odnośnie formy i kierunku rozwijania kompetencji pozwala na osiągnięcie dodatkowej satysfakcji i motywacji również w projektach realizowanych zawodowo. Aby zachęcać do zdobywania nowych umiejętności, udostępniamy webinary tematyczne oraz motywacyjne. Poza klasycznymi szkoleniami prowadzimy też alternatywne formy tj. coaching, mentoring, akademie rozwoju czy program wspierania talentów. Podczas pandemii dodaliśmy także dostęp do mobilnej księgarni oraz aplikacji do nauki języka angielskiego. Dla zachowania odpowiedniego work-life balance promujemy atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu tj. m.in rozrywkę przy filmie czy książce w ramach udostępnianych abonamentów, integrację w grupach dyskusyjnych na wewnętrznej platformie komunikacyjnej czy udział w wedlowskich akcjach tematycznych. W konkursie, w ramach ostatniej edycji wspieranego przez nas projektu Wszyscy Jesteśmy Fotografami, laureatki nagrodzonych prac fotograficznych stały się bohaterkami profesjonalnej sesji zdjęciowej. Była to unikalna okazja na niecodzienne doświadczenie, które przełamuje ograniczenia i poszerza horyzonty.

Odporność, tak ważna w czasie pandemii, bierze się ze zdrowia – także tego psychicznego. Czując odpowiedzialność za dobrostan i komfort naszych pracowników dodatkowo chcemy dbać o ich kondycję, fizyczną i psychiczną. Wierzymy, że otwartość, udzielane wparcie oraz szeroki pakiet benefitów mają faktyczne przełożenie na „radość z pracy i w pracy” – jedną z naszych organizacyjnych wartości. Jestem przekonana, że troska o well-being zatrudnionych owocuje nie tylko dobrym samopoczuciem, ale także zaangażowaniem i efektywnością w pracy. Przykładem na to, są nasze ostatnie dwa wymagające i złożone projekty realizowane we współpracy między wieloma działami firmy, które zakończyliśmy z sukcesem, pomimo wyzwań wynikających z pandemii: wprowadzenie na rynek nowej linii czekolad Mocno Mleczna i zmiana opakowań dużej części wedlowskiego portfolio. W obu wiodącą rolę grały panie.