WE ACT – nowa era odpowiedzialnego biznesu

Żyjemy w zamkniętym środowisku w którym planeta Ziemia jest dla nas jak statek kosmiczny. Wszystko co produkujemy pozostaje na Ziemi. Gwałtowny rozwój gospodarczy, zmiany demograficzne oraz niefrasobliwość działań  człowieka zachwiały równowagę naszej planety.

Jak myślisz, ile firm zadaje sobie pytanie, jaki ślad pozostawia ich działalność biznesowa? Nie wszyscy jeszcze zauważają konsekwencje zachowań, które negatywnie wpływają na zdrowie i dobrostan. Dlatego właśnie w Chiesi postawiliśmy na zrównoważony rozwój, który będzie nam towarzyszył przez nadchodzące lata.  Zobowiązaliśmy się zintegrować działania środowiskowe i społeczne z naszą podstawową działalnością biznesową. Ścieżka którą wybraliśmy, uczy nas refleksji na temat wpływów środowiskowych i społecznych naszych codziennych wyborów w życiu prywatnym i zawodowym.

Za każdym razem kiedy nie zastanawiasz się nad sprawami współzależnymi, tj nad konsekwencjami nawykowych zachowań, nie zauważasz pełnego cyklu życia używanych produktów, nie zastanawiasz się co dzieje się z opakowaniami i odpadami, kiedy znikają z Twoich oczu, wówczas  codzienne zachowania mogą przynieść więcej szkód niż dobra. Podejście zwane 360° jest kluczem w teorii systemów. Wg tej teorii, firmy mają ważną rolę do odegrania. Prowadząc biznes w innej, lepszej formie, biorąc pod uwagę pełny cykl swoich produktów, firmy mogą przyczynić się do zmian korzystnych dla planety i społeczeństwa. Takie podejście do biznesu realizuje cele zrównoważonego rozwoju. Jest to perspektywa wspólnych korzyści.

Najbardziej  świadomi przedsiębiorcy, starają się wykorzystywać potęgę biznesu aby rozwiązać problemy społeczne i środowiskowe.  Tylko poprzez nasz wspólny wysiłek jesteśmy w stanie polepszyć jakość życia planety Ziemi oraz jej mieszkańców, którzy naprawdę na to zasługują.  Wybierając pierwszą w życiu pracę, warto spojrzeć na szerszy aspekt działania organizacji. Warto dołączyć do firmy, która prowadzi swoją działalność także w obszarze społecznym oraz z poszanowaniem środowiska.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Chiesi odnosi się do intencji naszej Firmy, aby służyć społeczeństwu, jednocześnie spełniając nasze cele biznesowe. Jesteśmy przekonani, że możemy być ważnym graczem w rozwiązywaniu kluczowych problemów społecznych i środowiskowych, wykorzystując siłę naszej firmy i talent naszych pracowników. Wszyscy przeszliśmy szkolenia aby podnieść świadomość  naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz działania na jego rzecz.

Nasi zainspirowani pracownicy sami zaczęli zgłaszać pomysły i angażować się w różne akcje, np. na zdjęciach widzie nasze wspólne sadzenie lasu. Razem posadziliśmy 2019.

Chiesi w swojej strategii wdraża Cele Zrównoważonego Rozwoju

Uważamy, że Chiesi ma możliwości, zasoby i umiejętności, aby wnieść wkład w realizacje Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals,  SDGs UN Agenda 2030) podpisanej  przez 193 państwa członkowskie na historycznym szczycie ONZ w Nowym Jorku, które przyjęły plan rozwoju  świata i polepszenia życia każdego człowieka na Ziemi do 2030.

W samym sercu Agendy 2030 leży 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169. zadań do wykonania, które jasno definiują co należy zrobić, by każdy człowiek mógł korzystać z osiągnięć rozwojowych.

Agenda i Cele są niczym innym jak planem rozwoju świata, realizowanym przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte. Budową świata bez głodu i ubóstwa, w którym ludzie będą równi i wszyscy będą korzystać z osiągnięć rozwojowych.

Jednym z mierników realizacji agendy jest wyeliminowanie do 2030 roku skrajnego ubóstwa na całym świecie aktualnie mierzonego jako utrzymywanie się za mniej niż $1,25 dziennie.

Agenda 2030 pokazuje nam, co należy zrobić, by pokonać najważniejsze wyzwania naszych czasów. Chodzi tu o wysoką stawkę – o przyszłość obecnego i przyszłych pokoleń, która właśnie jest budowana. W dzisiejszych czasach wszyscy ludzie mają szczególną rolę do spełnienia, muszą tworzyć świat takim, w jakim chcieliby żyć w przyszłości. Przez 15 lat świat będzie zwalczał ekstremalną biedę, nierówności i niesprawiedliwość, ograniczał zmiany klimatyczne oraz chronił naszą planetę. Każdy ma swoją rolę do spełnienia, chodzi przecież o naszą wspólną przyszłość!

Cele Zrównoważonego Rozwoju skupiają się na ludziach i dobrobycie, naszej planecie i pokoju oraz globalnym partnerstwie.  Kwestie globalne podejmowane przez ONZ stoją ponad komercyjną rywalizacją. Agenda 2030  jest ambitnym założeniem społeczeństwa na świecie, które pragnie podtrzymać wzrost gospodarczy, integracje społeczną oraz ochronę środowiska.

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Przedsiębiorstwa do swoich strategii i działań włączają powszechne wartości i zasady odnoszące się do praw człowieka, pracy, środowiska i zwalczania korupcji. Globalne Cele są realizowane przez wszystkie strony: rządy państw, świat nauki a także biznes. Cele Zrównoważonego Rozwoju są realizowane przez świat od 1 stycznia 2016 roku. Mówią one jakie działania trzeba podjąć i co należy osiągnąć. Przedsiębiorstwa takie jak Chiesi, starają się  przekształcić globalne cele na działania lokalne. Chiesi jako firma zaangażowana społecznie w swojej strategii uwzględnia założenia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i swoje cele definiuje zgodnie z jej celami. W  naszej strategii zawarliśmy 9 Celów Agendy ONZ.

Biznes jest siłą, która może czynić dobro w życiu społecznym.

Opowiadając się za zrównoważonym rozwojem, biznes może wziąć na siebie odpowiedzialność i przyczynić się do budowy lepszego świata. Liderzy biznesu i inwestorzy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że przedsiębiorstwa nie mogą koncentrować się tylko na osiąganiu krótkoterminowego zysku. Te przedsiębiorstwa, które podejmą to wyzwanie i właściwe działania będą dobrze prosperować i wyprzedzą pozostałe.

Grupa Chiesi jest pierwszą firmą farmaceutyczną o zasięgu światowym, która otrzymuje certyfikat B Corporation

Chiesi Group  międzynarodowa grupa farmaceutyczna skoncentrowana na badaniach i rozwoju jest pierwszą grupą farmaceutyczną na świecie, która otrzymała Certyfikat B Corp®wydany przez B Lab, organizację non-profit, która wspiera światowy ruch osób prowadzących działalność gospodarczą dla dobra społeczeństwa.

Organizacja B Lab poddała ocenie działalność na rzecz społeczeństwa i środowiska wszystkich 28 podmiotów stowarzyszonych Chiesi na podstawie wskaźnika B Impact Assessment (BIA), najbardziej rozpowszechnionego wskaźnika oceny wpływu firmy na pracowników, społeczeństwo, środowisko i klientów: światowy standard, jak również narzędzie oceny, z którego korzysta ponad 70 000 firm na świecie.  Otrzymując Certyfikat Grupa Chiesi dołączyła do światowego ruchu, obejmującego 64 kraje w zakresie 150 gałęzi przemysłu, dążącego do zmiany roli działalności biznesowej w społeczeństwie.

Firmy z certyfikatem B Corp®

Firmy B Corp®, czyli firmy z certyfikatem B Corporation®, to firmy, które spełniają najwyższe standardy podlegającej weryfikacji działalności na rzecz społeczeństwa i środowiska, przejrzystości działalności publicznej i odpowiedzialności prawnej w ramach równoważenia zysku i celów. Firmy B Corp tworzą społeczność liderów i promują globalny ruch osób, które wykorzystują działalność biznesową jako siłę sprawczą dobra: prowadzona przez nich działalność gospodarcza, oprócz generowania zysku, tworzy wymierny i certyfikowany pozytywny wpływ na ludzi, społeczeństwo i środowisko. Firmy B Corp, za pomocą wskaźnika B impact Assessment, mierzą wszystkie swoje oddziaływania tak dokładnie jak swoje zyski. Połączenie oceny zewnętrznej, przejrzystości publicznej i odpowiedzialności prawnej pozwala firmom B Corp budować zaufanie i wartość społeczną.

Chiesi jako przedsiębiorstwo generujące zysk społeczny

Nie jest to już kwestia zwrócenia uwagi na problematykę zrównoważonego rozwoju, ale ewolucji w kierunku nowej kultury biznesowej, nowego modelu społecznego i gospodarczego promującego zrównoważony rozwój.

Obok celów finansowych wyznaczamy sobie także cele związane z dbałością o planetę oraz lokalną społeczność. Jako Grupa Chiesi podjęliśmy nowe wyzwanie – do 2035 roku, chcemy osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla.

Anna Kuźmicka

Dyrektor ds. Personalnych

Chiesi Poland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autorze - Anna Kuźmicka

HR Director we włoskiej innowacyjnej firmie farmaceutycznej Chiesi Poland.

Od lat zawodowo związana ze środowiskiem firm farmaceutycznych.

Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku.

Studia podyplomowe m.in  w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  oraz udziały w licznych programach edukacyjnych dały Jej przygotowanie teoretyczne do pełnionej roli.

Jest zainteresowana rozwojem własnym oraz dzieleniem się tą wiedzą z innymi. Ostatnio fascynuje Ją bycie w chwili obecnej z pełną uwagą, czyli „mindfulness”.

Zdaniem naszej Ekspertki: „Uważność jest stylem życia, nie sezonową modą, dlatego uczestniczę w kursach, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz uważnie praktykuję jogę. Każdy dzień pracy to nowe doświadczenie w pracy z ludźmi, nowe wyzwanie i nowe inspiracje.”.

Ulubione motto: „Nie możesz zatrzymać fal, ale możesz nauczyć się serfować.” – Jon Kabat-Zinn