Wolontariat seniorów – moja historia bycia wolontariuszem.

Podstawy prawne

Podstawą instytucji i organizacji upoważnionych do współpracy z wolontariuszami jest Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Porozumienie wolontariackie z wolontariuszem zawierane są zwyczajowo na piśmie, choć ustawa dopuszcza też formę ustną. Porozumienie ma charakter cywilnoprawny. W porozumieniu, zgodnie z ustawą, zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń określa wspólnie wolontariusz i podmiot uprawniony do współpracy z wolontariuszem. Porozumienie zawiera również zapis o możliwości jego rozwiązania. Elementy te są obligatoryjne.

Wolontariat

to dobrowolna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusze uzyskują korzyści niematerialne i satysfakcję, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny, zyskanie nowych znajomych.

Motywacja do bycia wolontariuszem

Najczęstsze motywacje wolontariuszy to potrzeba kontaktu, chęć zrobienia czegoś pożytecznego, chęć spłacenia dobra, które się kiedyś otrzymało czy też pobudki religijne.

Wolontariat, to nie tylko działalność na rzecz bliźnich, to także opieka nad np. zabytkami.

To co wydaje się najistotniejsze w pracy wolontaryjnej to poczucie, że wykonywana praca jest komuś potrzebna, a obecność wolontariusz niezbędna. Liczy się zaangażowanie i chęć niesienia pomocy.

Moje doświadczenia z wolontariatem

Moja współpraca z Fundacją Bankową in. Leopolda Kronenberga rozpoczęła się w sierpniu 2012r., po przejściu na emeryturę. Powodem, dla którego zostałam wolontariuszem było zapewnienie sobie celowych wyjść z domu w ciągu dnia , chęć zrobienia czegoś pożytecznego oraz to , że byłam ciekawa jak wygląda praca wolontariusza.

Fundacja Kronenberga przy CitiHandlowy powołała do życia Program Wolontariatu Pracowniczego w CitiHandlowy w 2005r.. a od listopada 2011r. zaczął działać Program emerytowanych pracowników Banku Handlowego w Warszawie SA.

Wiedziałam, że Fundacja jest znana i to dawało mi poczucie bezpiecznego zaangażowania się w wolontariat.

Na pierwsze spotkanie wolontariuszy szłam pełna obaw. Ciekawa byłam, jak zostanę przyjęta przez młodych, aktywnych pracowników CitiHandlowy. Spotkanie to , jak i następne były ciekawe, merytoryczne i pożyteczne. Atmosfera pełna życzliwości i zaciekawienia.

Dzięki tym spotkaniom powstał Kodeks wolontariusza, zostały wydane Karty wolontariusza. Mam tę Kartę i jestem z niej dumna ponieważ potwierdza ona moją przynależność do międzynarodowej korporacji.

Moje oczekiwania wobec wolontariatu spełniły się.

Mam dalej poczucie bycia potrzebną, wykorzystuję moje doświadczenie i wiedzę. W zamian otrzymuję satysfakcję. Mam urozmaiconą codzienność.

Dzięki Fundacji Kronenberga wzięłam udział w różnych projektach, np.

  • w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych w roku 2012 w Parku Saskim, gdzie zachęcałam osoby starsze do angażowania się w pracę na rzecz innych;
  • w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności pomagałam opiekować się dziećmi z domu opieki zwiedzających Warszawę;
  • pomagałam Fundacji Duende przy organizacji konferencji dla jednostek pozarządowych; od 2013r. jestem również wolontariuszem w jednym z muzeów, gdzie pomagam przy organizacji wydarzeń kulturalnych, jak również w recepcji przy obsłudze zwiedzających.

Oprócz takich korzyści jest jeszcze jedna bardzo ważna: moje Wnuki wiedzą, że jestem wolontariuszką i wiedzą, co to znaczy. Sądzę, że ma to również wpływ na ich rozwój społeczny.

O autorze - Teresa Skawińska-Lejk

Przez wiele lat pełniła funkcję Dyrektora oddziału banku, a wcześniej współpracowała z bankami zagranicznymi oraz współuczestniczyła w tworzeniu międzynarodowych procedur bankowych, pracując m.in. w Banku Handlowym w Warszawie SA, Creditanstalt (CA), Banku BPH, PKO BP.

Obecnie jest aktywną Wolontariuszką w Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki, kierunek Bankowość SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Jej hobby to gra na pianinie (w przeszłości ukończyła szkołę muzyczną) oraz ciekawe podróże (była m.in. uczestniczką rejsów Zawiszą Czarnym i Pogorią).

Prywatnie ma wspaniałą Rodzinę i cudowne Wnuki Maksa i Michalinkę.