Rola dyrektora HR bardzo się w ostatnich czasach zmieniła i stała się jedną z najbardziej strategicznych w zespołach zarządczych firm. Powodów na pewno jest wiele, ale jednym z nich jest niewątpliwie coraz więcej wyzwań stojących wokół pozyskiwania i utrzymania najlepszych pracowników oraz budowania ich zaangażowania w organizacji.

Dzisiejszy dyrektor HR musi być osobą interdyscyplinarną, będącą w stanie nadążyć za zmianami biznesowymi, które mają miejsce w firmach. Często oczekuje się od osób zarządzających HR nie tylko umiejętności związanych czysto z funkcją personalną, ale wymaga się również wiedzy marketingowej z wykorzystaniem coraz bardziej popularnych mediów społecznościowych.

Nikogo już nie dziwi, że projekty HR skierowane do pracowników firmy są de facto kampaniami marketingowymi zachęcającymi pracowników – jak konsumentów na rynku – do wzięcia w nich udziału. W ten sposób firmy budują zaangażowanie swoich pracowników, które w ostatnim czasie jest niesłychanie istotne.

We współczesnym świecie biznesowym nie ma już możliwości odizolowania działki HR od reszty biznesu. Dyrektorzy HR coraz częściej biorą udział w dyskusjach dotyczących kierunków strategicznych firmy i muszą umieć dostosowywać strategię personalną do całości, angażując też kadrę zarządzającą do aktywnego włączania się w projekty HR‑owe. Pracownicy chcą widzieć zarządy w działaniu i aktywnym wspieraniu projektów HR‑owych, takich jak employer branding, wolontariat, promowanie zdrowego stylu życia, akcje sportowe i inne. Takie działania budują aktywne zaangażowanie całych zespołów, ale to na dyrektorach HR spoczywa odpowiedzialność za ich wdrażanie w organizacji.

Dyrektor HR musi mieć doskonałą orientację w nowoczesnych rozwiązaniach i śledzić trendy HR‑owe, aby niejako wyprzedzać liderów biznesowych w swoich organizacjach. Na tym polega partnerstwo HR z biznesem, czyli coraz popularniejszy model współpracy w organizacjach.

Dyrektor HR jest partnerem mającym taki sam głos w dyskusjach jak inni liderzy i jego rola już dawno przestała być tylko egzekucyjna.

Wiele firm chce mieć status employer of the choice i wyróżniać się na rynku pod względem polityki personalnej i budowania zaangażowania swoich pracowników. Coraz częściej to kandydaci w procesach rekrutacyjnych zadają pytania firmom o kulturę organizacyjną, wartości, jakimi dana organizacja się kieruje, i niejednokrotnie takie elementy decydują o decyzji dołączenia do danej organizacji.

Dużym wyzwaniem jest także zarządzanie pokoleniami w jednej firmie i znalezienie odpowiednich kanałów komunikacyjnych, które pozwolą na wykorzystywanie potencjału każdej osoby – bez względu na jej wiek i doświadczenia.

Dlatego współczesny dyrektor HR to nie tylko osoba obdarzona dużymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zdolnością do budowania relacji, ale też strateg, marketingowiec i człowiek „od zadań specjalnych” potrafiący podpowiedzieć rozwiązanie, które najlepiej wpłynie na rezultat biznesowy, i umiejący skutecznie je wdrożyć w organizacji.(…)”

Źródło : Harvard Business Review

O autorze - Marzena Budziszewska-Pettyn

Od ponad 20 lat pracuje jako HR Business Partner w międzynarodowych organizacjach. Początkowo pełniła tę funkcję w firmie Ericsson, następnie w Microsofcie, gdzie w ostatnim czasie pracowała jako HR Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w europejskiej centrali firmy w Monachium. W 2013 roku dołączyła do zespołu De Lage Landen Leasing Polska, gdzie została dyrektorem personalnym na Europę Środkowo-Wschodnią. Odpowiedzialna jest m.in. za wdrażanie zmian organizacyjnych w ramach grupy DLL, komunikację wewnętrzną, a także za budowanie działu HR jako strategicznego partnera biznesowego w regionie.

Od lat z dużym sukcesem prowadzi projekty dotyczące zmian w organizacji, zarządzania talentami i budowania zaangażowania pracowników, a także związane z planami sukcesyjnymi. Funkcję dyrektora działu personalnego postrzega jako partnera biznesowego, który jednocześnie odpowiedzialny jest za inicjowanie zmian w organizacji. HR traktuje jako dziedzinę interdyscyplinarną, wymagającą ciągłego zdobywania wiedzy z różnych obszarów.

Jej mentorami byli i są przede wszystkim ludzie z obszaru biznesu. Z ich różnorodnych doświadczeń i odmiennego postrzegania celów biznesowych czerpie wiedzę i inspirację do dalszych działań.

Sama również jest certyfikowanym mentorem i coachem (Institute of Leadership and Management), a także wykładowcą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na uczelni SWPS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy oraz Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania.Posiada certyfikację MBTI, Thomas International PPA/JOB, Feedback 360.

Prywatnie: mężatka, mama Natalii i Marcina.