Bycie częścią społeczności Fundacji Business Boutique, pomaga mi zachować entuzjazm i optymizm nawet w chwilach takich jak dzisiaj – kiedy jest trudniej, kiedy wydarzenia w świecie wykraczają poza jakiekolwiek dotychczasowe doświadczenia i wymagają uruchomienia nowej perspektywy.

Pozytywna energia i twórczy impuls jest widoczny w akcji #ZachwalajmyNaszeProdukty, którą wykreowała Monika Knap. Takie działania angażują, zachęcają do wysiłku, kierują uwagę na coś innego niż obecna sytuacja, budzą radość i dobre samopoczucie😊

Możliwość czerpania z naszej grupowej mądrości, doświadczeń i wiedzy jest absolutnie bezcenna!

W takim otoczeniu i z takim wsparciem łatwiej przejść nieuniknione zmiany – bo jak powiedział Carl Rogers „życie to ciągła zmiana a nie stan”.

Korzystając z akcji #ZachwalajmyNaszeProdukty przedstawiam jedną z usług, które realizujemy w  ramach mojego konceptu @Kierunek Dobrostan –  Program Wsparcia Psychologicznego dla organizacji.

Troska o dobrostan psychiczny pracownika staje się dziś nieodzownym elementem kultury organizacyjnej, znacząco wpływa na efekty i jakość pracy, podnosi motywację, zaangażowanie oraz pozytywne wpływa na wizerunek pracodawcy. Możliwość skorzystania z rozmowy z psychologiem w miejscu pracy, od ręki, bez długiego oczekiwania na wizytę jest ważnym ułatwieniem dla pracownika, często wręcz ratunkiem w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji

  • Oferujemy kompleksową pomoc psychologiczną dla pracowników przeżywających trudności, szczególnie narażonych na stres, doświadczających emocji, z którymi sami nie mogą sobie poradzić czy po prostu potrzebujących pomocy w związku z sytuacją, w której się znajdują.
  • Program wsparcia ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb danej organizacji – może obejmować konsultacje psychologiczne, interwencje psychologiczne, sesje terapeutyczne, coaching czy mentoring.
  • Sesje odbywają za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub skype bądź innego dowolnego narzędzia
  • Pracownicy doświadczający takiej formy wsparcia w organizacji podkreślają wyjątkową skuteczność, bezpośrednie, szybko odczuwalne efekty oraz poczucie, że pracodawca realnie dba o ich indywidulane potrzeby.
  • Nasz program wsparcia psychologicznego dla pracowników zapewnia konkretną pomoc tym, którzy tego potrzebują. Przykładowo u naszego klienta Axel Ringier Springer taki program jest częścią holistycznego podejścia do rozwoju organizacji. Dotąd przeprowadziliśmy tam ponad 140 sesji indywidualnych.

Po więcej informacji na temat Programu Wsparcia Psychologicznego zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami:

kasia@kierunekdobrostan.pl

https://www.facebook.com/kierunek.dobrostan/

Kasia Szałek-Zielińska