Business Boutique

RADA PROGRAMOWA

REGULACJE RADY PROGRAMOWEJ

 • jest organem opiniodawczo–doradczo-egzekucyjnym Fundacji,
 • posiedzenia RP odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
 • rekomendacje i sprawozdania RP mogą być sporządzane na jej posiedzeniach lub w formie obiegowej, drogą elektroniczną,
 • składa się z 2 do 5 osób (w zależności od potrzeb organizacyjnych),
 • Członkowie RP powoływani są na okres 6 miesięcy,
 • Członkowie RP mogą być powoływani na więcej niż 1 kadencję z rzędu,
 • Członkami RP mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundacje rzeczowo lub merytorycznie.

ZADANIA RADY PROGRAMOWEJ

 • przedstawianie opinii/rekomendacji odnośnie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
 • przedstawianie projektów nowych inicjatyw, w które Fundacja mogłaby się zaangażować oraz potencjalnych kierunków dalszego rozwoju,
 • koordynowanie projektów rozwojowych i nowych inicjatyw podejmowanych przez Fundację,
 • wskazywanie kandydatów do nadania odznak, medali i nagród,
 • wyrażanie opinii w sprawie przyjęcia „Członków Fundacji” lub „Dobroczyńców Fundacji”,
 • podejmowanie innych działań, mających na celu promocję i rozwój działalności Fundacji.

Monika Knap

Prezes Fundacji Business Boutique, Prezes firmy doradztwa personalnego KNAP Consultants Spółka z o.o.

Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Business Boutique

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja: Zarządzanie potencjałem społecznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z największymi 
międzynarodowymi korporacjami oraz rekrutacji pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Uczestniczy w projektach typu Outplacement oraz Assessment/Development Centre jako trener i asesor. Od 2008 roku jest Certyfikowanym Konsultantem Insights Discovery. Była Ekspertem Business Center Club ds. rynku pracy i polityki zatrudnienia. Od 2010 roku jest Członkiem International Search Partners Association (ISPA).

Firma KNAP Consultants, której jest współwłaścicielem, jest zdobywcą Medalu Europejskiego za Najwyższą Jakość Usług oraz Dyplomu za wkład w rozwój polskiej gospodarki rynkowej, przyznane przez Business Center Club w 2008r.

Monika współpracowała z Agatą Młynarską & Agatą Jakóbczak pisząc cyklicznie artykuły o tematyce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jej artykuły i komentarze związane z tematyką HR ukazały się również w : „Twoim Stylu”, Magazynach: „Coaching”, „Personel & Zarządzanie”, „Cosmopolitan”, a dokonania biznesowe i społeczne opisane zostały w Magazynie „La VIE”.

Wizjonerka, której życiową pasją jest integracja biznesowego środowiska, rozwój networkingu kobiet oraz poszukiwanie inspiracji dla siebie i innych.
Prywatnie szczęśliwa żona i mama, pasjonatka muzyki i śpiewu oraz podróży do słonecznej Italii.

Marzena Budziszewska-Pettyn

Dyrektor Personalny na Europę Środkowo-Wschodnią w De Lage Landen Leasing Polska S.A.

Członkini Rady Programowej Fundacji Business Boutique

Od ponad 20 lat pracuje jako HR Business Partner w międzynarodowych organizacjach. Początkowo pełniła tę funkcję w firmie Ericsson, następnie w Microsofcie, gdzie w ostatnim czasie pracowała jako HR Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w europejskiej centrali firmy w Monachium. W 2013 roku dołączyła do zespołu De Lage Landen Leasing Polska, gdzie została dyrektorem personalnym na Europę Środkowo-Wschodnią. Odpowiedzialna jest m.in. za wdrażanie zmian organizacyjnych w ramach grupy DLL, komunikację wewnętrzną, a także za budowanie działu HR jako strategicznego partnera biznesowego w regionie.

Od lat z dużym sukcesem prowadzi projekty dotyczące zmian w organizacji, zarządzania talentami i budowania zaangażowania pracowników, a także związane z planami sukcesyjnymi. Funkcję dyrektora działu personalnego postrzega jako partnera biznesowego, który jednocześnie odpowiedzialny jest za inicjowanie zmian w organizacji. HR traktuje jako dziedzinę interdyscyplinarną, wymagającą ciągłego zdobywania wiedzy z różnych obszarów.

Jej mentorami byli i są przede wszystkim ludzie z obszaru biznesu. Z ich różnorodnych doświadczeń i odmiennego postrzegania celów biznesowych czerpie wiedzę i inspirację do dalszych działań.

Sama również jest certyfikowanym mentorem i coachem (Institute of Leadership and Management), a także wykładowcą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na uczelni SWPS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy oraz Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania.Posiada certyfikację MBTI, Thomas International PPA/JOB, Feedback 360.

Prywatnie: mężatka, mama Natalii i Marcina.

Agata Jakóbczak

Współwłaścicielka Agencji Artystycznej Face, Agentka Gwiazd

Członkini Rady Programowej Fundacji Business Boutique

Ekspertka ds. wystąpień publicznych i medialnych.  Agentka znanych dziennikarzy  – współwłaścicielka Agencji Artystycznej Face (www.agencjaface.com).

Ma dwudziestoletnie doświadczenie w mediach i reklamie, połączone z doświadczeniem dziennikarskim. Wieloletnie doświadczenie w kreowaniu wizerunków Gwiazd zaowocowało wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wystąpień publicznych i medialnych.

Prowadzi Akademię Face, organizując szkolenia medialne, prowadzone przez znanych dziennikarzy. Odpowiada za organizacyjną i merytoryczną stronę szkoleń. Prowadzi wykłady i szkolenia z wystąpień publicznych dla firm i organizacji. Ekspertka ds. wystąpień publicznych Fundacji Business Boutique.

Pasjonuje się podróżami i nauką języków obcych. „Aby móc się porozumieć wszędzie. Ze wszystkimi”.

Katarzyna Szałek-Zielińska

Psycholog, Certyfikowany Coach/ Poprzednio HR Development Manager w CEDC International.

Członkini Rady Programowej Fundacji Business Boutique

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowego Studium ZZL Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów.

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w dużych korporacjach FMCG w obszarze miękkiego HR : Bonduelle, Carlsberg, Unilever oraz ostatnio CEDC International.

Główne zagadnienia, w których się specjalizuje to szkolenia i rozwój organizacji, coaching, mentoring, projekty związane z zaangażowaniem pracowników oraz zarządzaniem talentami.

Obecnie rozpoczyna własną praktykę psychologiczną w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Dodatkowo prowadzi procesy coachingowe i mentoringowe w różnych organizacjach.

Ukończyła szkolenie II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz program Coaching Equipped w ramach CoachWise.

Prywatnie od 22 lat żona oraz mama 2 synów.