Magazyn Personel Plus – artykuł Marzeny Budziszewskiej-Pettyn, DLL Group, “Moda czy efektywna metoda pracy?”

Data: 27 sierpnia 2019

Elastyczność jako kompetencja przyszłości

„(…)W wielu organizacjach w Polsce agile to, póki co, tylko modna praktyka, ale umiejętność szybkiego reagowania na zmianę jest i będzie kluczową kompetencją HR-u w przyszłości bez względu na to, czy dzisiaj jesteśmy zwinni, czy też nie…

Powyższym fragmentem zachęcamy do lektury artykułu pt. “Moda czy efektywna metoda pracy”, którego autorką jest Pani Marzena Budziszewska-Pettyn – HR Dyrektor CEE DLL Group, Członkini Rady Programowej Fundacji Business Boutique.
Artykuł został opublikowany w Magazynie Personel Plus.