Zarządzanie różnorodnością w CEMEX Polska – o głównych filarach firmy wypowiada się Iwona Wojtasik, VP, Dyrektor Zarządzania Ludźmi i Organizacją CEMEX Polska

Data: 16 czerwca 2021

“(…)W maju 2021 roku w ramach badania Diversity IN CHECK przeprowadzanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Koordynatora Karty Różnorodności w Polsce), CEMEX znalazł się na liście Pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. Wyróżnienie to stanowi potwierdzenie poziomu dojrzałości firmy w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji.(…)”

Niniejszym fragmentem zapraszamy do lektury artykułu, w którym o włączającej kulturze organizacyjnej, wpływającej na zaangażowanie Pracowników firmy, wypowiada się Iwona Wojtasik, VP, Dyrektor Zarządzania Ludźmi i Organizacją CEMEX Polska, firmy, która jest Partnerem 3 edycji cross-biznesowego, ogólnopolskiego programu mentoringowego Fundacji Business Boutique “POD RĘKĘ”.

“Mój zespół w pracy zdalnej – narzędzia do podtrzymania zaangażowania” – Aneta Urbańczyk, Starszy Trener UPC Polska

Data: 17 listopada 2020

“(…) Obecna sytuacja w naszym kraju i na całym świecie spowodowała, że wiele zespołów z dnia na dzień przeszło na tryb pracy zdalnej. Ta nowa rzeczywistość zaskoczyła nas wszystkich i wymusiła na nas zmiany w sposobie komunikowania się z członkami zespołu, angażowania ich a także co bardzo ważne podtrzymywania z nimi relacji. To co robiliśmy przez wiele lat, nagle przestało dawać pożądane efekty, dlatego rozpoczęliśmy poszukiwania nowych narzędzi i sposobów które mogą nam w tym pomóc.(…)”

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu autorstwa jednego z Partnerów V Edycji projektu Fundacji Business Boutique “Kobiety u progu kariery zawodowej”.

Czytaj dalej…

#ZachwalajmyNaszeProdukty – w tych trudnych czasach wspieramy Biznesy Kobiet

Data: 24 marca 2020

“(…) Mam nadzieję, że inicjatywa, z którą wychodzimy, chociaż w niewielkim stopniu przyczyni się do łagodzenia negatywnych efektów epidemii COVID-19, z którą przyszło się nam wszystkim zmierzyć, a także wzmocni nasz networking, współpracę oraz integrację.(…)”, zapraszam  wszystkich do udziału w pomocowej, spontanicznej inicjatywie Fundacji Business Boutique #ZachwalajmyNaszeProdukty #BazarekBusinessBoutique

Monika Knap wraz z Fundacją Business Boutique