Zarządzanie różnorodnością w CEMEX Polska – o głównych filarach firmy wypowiada się Iwona Wojtasik, VP, Dyrektor Zarządzania Ludźmi i Organizacją CEMEX Polska

Data: 16 czerwca 2021

“(…)W maju 2021 roku w ramach badania Diversity IN CHECK przeprowadzanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Koordynatora Karty Różnorodności w Polsce), CEMEX znalazł się na liście Pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. Wyróżnienie to stanowi potwierdzenie poziomu dojrzałości firmy w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji.(…)”

Niniejszym fragmentem zapraszamy do lektury artykułu, w którym o włączającej kulturze organizacyjnej, wpływającej na zaangażowanie Pracowników firmy, wypowiada się Iwona Wojtasik, VP, Dyrektor Zarządzania Ludźmi i Organizacją CEMEX Polska, firmy, która jest Partnerem 3 edycji cross-biznesowego, ogólnopolskiego programu mentoringowego Fundacji Business Boutique “POD RĘKĘ”.