Together We Triumph

Data: 27 sierpnia 2019

Together We Triumph

Od1886 roku Triumph dąży do zaspokajania potrzeb nowoczesnych, odważnie myślących kobiet, które nie obawiają się łamania sztywnych zasad i starają się doprowadzić do przeformułowania roli kobiety w kulturze i społeczeństwie.